Internatiol Business students working in a group

Juttuklubi Joensuu

Juttuklubi Joensuu on tarkoi­tettu kaikille maahan­muut­ta­jille, jotka haluavat:

  • tavata suoma­laisia työnantajia
  • luoda verkostoja
  • keskus­tella suomeksi työhön liitty­vistä teemoista

Juttuklu­bissa on jokai­sella kerralla jokin työelämään liittyvä teema. Kutsumme Juttuklubiin asian­tun­ti­ja­vie­raita puhumaan päivän teemasta. Pääset myös kysymään kysymyksiä ja keskus­te­lemaan eri alojen asian­tun­ti­joiden kanssa. Lisäksi voit keskus­tella muiden osallis­tujien kanssa omista kokemuk­sistasi ja luot verkostoja.

Juttuklu­bissa on tarjolla kahvia, teetä ja pientä syötävää. Sinun ei tarvitse ilmoit­tautua. Voit tulla mukaan jokai­selle kerralle tai valita sinua kiinnos­tavat teemat.

Juttuklubi Joensuuta järjes­tävät Karelia-amk (SIMHE­Ka­relia) ja Luotsi Joensuu.

Juttuklubi järjes­tetään Luotsissa. Osoite on Kauppakatu 29 (kauppa­keskus Centrum, 1. kerros).

Terve­tuloa!

Syksyn 2023 aikataulu ja ohjelma:

  • 20.9.2023 kello 17-19

Teema: Kuinka onnistua työnhaussa?
Vieras: Anni Ihalainen, HR & Commu­nica­tions Specialist, Phillips-Medisize Oy

  • 25.10.2023 kello 17-19

Teema: Työhaas­tattelu ja työhaas­tat­te­lu­har­joi­tukset. Juttuklubin osallis­tu­jilla on mahdol­lisuus osallistua työhaas­tat­te­lu­har­joi­tukseen ja saada palau­tetta.
Vieras: ilmoi­tetaan myöhemmin

  • 29.11.2023 kello 17-19

Teema: Hissipuhe. Mikä se on ja miten sellainen tehdään?
Vieras: Maya Rytkönen, opera­tii­vinen johtaja, Youpret Oy

Katso video Juttuklubi Joensuusta:

Videolla esitellään Juttuklubi Joensuun toimintaa.

Kysy lisää

Taru Väisänen
Kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin asian­tuntija, SIMHE-ohjaaja
[email protected]

+358 50 413 8260

Juttuklubi Joensuu on kehitetty Juttuklubi Jyväskylä -brändin pohjalta. Juttuklubi Jyväs­kylää toteut­tavat Jyväs­kylän kaupungin työlli­syys­pal­velut, Maahan­muut­ta­neiden Osaamis­keskus, Business Jyväskylä, Inter­na­tional Jyväskylä InfoCenter ja Keski-Suomen Kauppakamari.