Categories
Ajankohtaista

Kauko­lainaus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun asiakkaat (kauko­laina pyydetään meille toisesta kirjastosta)

Jos hakemaasi kirjaa tai lehtiar­tik­kelia ei löydy kirjas­tois­tamme tai muista lähia­lueen kirjas­toista (Vaara­kir­jastot, Itä-Suomen yliopiston kirjasto), voit jättää kauko­lai­na­pyynnön. Tilaamme sen kirjas­tosta, jossa aineisto on saatavilla.

Kauko­lainan hinta muodostuu lähet­tävän kirjaston perimästä maksusta (yleensä 0–20 euroa/nide).

Karelia-amk:n ulkopuo­li­silta asiak­kailta peritään tilaus­maksua 8 euroa/nide.

Kauko­lainat muille kirjastoille

Kurssi­kirjoja, lukusali- ja av-aineistoa sekä kausi­jul­kaisuja ei anneta kauko­lainaan. Kausi­jul­kai­suista voi tilata artikkelikopioita.

Emme lähetä kauko­lai­naksi nimek­keitä, joita kirjas­toilla on omissa kokoel­missaan ja nouda­tamme kauko­pal­velun yleis­pe­ri­aat­teita.

Tee kauko­lai­na­tilaus tällä lomak­keella (linkki on tarkoi­tettu kirjas­toille). Tilauksen voi lähettää myös sähkö­pos­titse: kaukopalvelu(at)karelia.fi

Ilmoita aina kirjastosi Varas­to­kir­jaston asiakas­tunnus (265-alkuinen numero­sarja) sekä organi­saation Y-tunnus ja lasku­tuso­soite.
Mikäli tiedot ovat puutteel­liset, tilauksen toimit­ta­minen viivästyy.

Kauko­lai­naus­hin­nasto:
– niteestä 10 € (ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­toille veloi­tuk­setta)
– kopiot paperi­tu­los­teena 0,50 €/sivu + toimi­tus­maksu 8 €
– kopiot pdf-tiedostona 6 €/lähetys
– alle 20 euron laskuihin lisätään Karelia-amk:n hinnaston mukainen pienlas­ku­tuslisä 5 €.

Lasku­tamme lähetetyt kauko­lainat kaksi kertaa vuodessa (kesäkuussa ja joulu­kuussa). Lasku­tusta varten tarvit­semme organi­saation Y-tunnuksen sekä laskutusosoitteen.

Kauko­lai­nojen uusinnat osoit­teessa: https://www.karelia.finna.fi. Kauko­lainan voi uusia korkeintaan 10 kertaa.