Koronainfo

Käsi- ja yskimishygienia

Jokainen korkea­kou­lu­yh­teisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihy­gie­niasta. Huolel­linen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö on tärkeää.  Heti välit­tö­mästi kampuksen tiloihin saavut­taessa, tiloista tai luokista toiseen siirryt­täessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huoleh­ditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Käsien­pe­su­mah­dol­li­suuksia on kampusten wc-tiloissa ja käsidesiä on saata­villa käytä­villä, opiske­li­ja­ruo­ka­loissa sekä muissa yhtei­sissä tiloissa.

Lue lisää suojau­tu­mi­sesta THL:n sivuilta.

Karelian turva­ryhmä

Koronaan ja turval­li­suuteen yleen­säkin liittyvät kysymykset tulee osoittaa turvaryhmälle.

Turva­ryhmän puhelin­numero on 013 260 6112 ja sähkö­posti [email protected]. Huomioita ja turval­li­suus­poik­keamia voi ilmoittaa myös käytä­villä olevien turval­li­suus­ha­vain­to­linkkien kautta (QR-koodi).

Hyödyl­listä lisätietoa

Päivys­tysapu: puh. 116 117 (24 h) Terveys­a­semat: Siilainen puh. (013) 330 2211, puh. Rantakylä puh. (013) 330 2212, Niini­vaara, puh. (013) 330 2213. 

Valta­kun­nal­linen neuvon­ta­numero 0295 535 535 tarjoaa yleistä tietoa korona­vi­ruk­sesta arkisin klo 8–21 ja lauan­taisin klo 9–15. Numerosta ei saa terveys­neu­vontaa eikä ohjausta päivys­tyk­sel­li­sissä akuuteissa oireissa.