Koronainfo

Karelian koronainfo

Joensuu ja Pohjois-Karjala ovat yhä koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Tämä tarkoittaa, että Karelia jatkaa 23.11.2020 käyttöön otettua toimintamallia, jossa Karelia on siirtynyt etäopetukseen lukuun ottamatta välttämätöntä lähiopetusta, laboratorio- tai tutkimusympäristöjen käyttöä tai kampusten erikoistiloja vaativaa opetusta. Kampuksilla tapahtuvassa lähiopetuksessa Karelia tarjoaa opetukseen osallistuville maskit ja muut vaadittavat suojavarusteet.

Karelian henkilöstö työskentelee joko kampuksilla tai etätyössä, riippuen siitä mikä on työn kannalta mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Etätyötä on mahdollista tehdä myös omassa työhuoneessa tai esim. tyhjässä luokkahuoneessa. Etätyössä noudatetaan voimassaolevaa etätyöohjetta.

Kampuksilla on vahva maskisuositus, joka tarkoittaa, että kampuksella liikuttaessa käytetään maskia. 

Koronatilanteen kehittymistä seurataan Kareliassa päivittäin. Johto kokoontuu säännöllisesti tilannekuvapalaveriin ja on valmiina tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisen toiminnan takaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Näitä turvaohjeita päivitetään aktiivisesti.

Palvelut kam­puk­sil­la

 • Tikkarinne: E‑talon pääovi on auki ma-to klo 7.00 – 18.00 ja pe 7.00–17.00.
 • Wärtsilä: Seuraavat ovet ovat auki: Karjalankadun pääovi, Kontionkadun puolella oleva invaovi, D‑talon pääovi. Lisäksi Mitta oy:n ovi, joka on C‑talon päädyssä. Ovet ovat auki klo 7.00 — 16.30. Muut ovet on lukittu.
 • Opiskelijapalvelutkirjasto ja tenttiakvaario palvelevat rajoitetusti. Kirjastossa ja opintotoimistossa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.
 • Kuntosali ja muut mahdolliset liikuntatilat ovat poissa muusta kuin opetuskäytöstä.
 • Opintokuraattorin vastaanotto toimii tällä hetkellä etäyhteydellä. Tapaamisen kuraattorille voi varata sähköisestä ajanvarauskalenterista. 
 • Henkilöstön työterveyshuolto on Siun työterveydessä. Työterveyspalvelut ajanvarauksella ma — to klo 9.00 — 16.00 ja pe 8.00 — 14.00, p. 013 2456000 tai netissä https://omaaika.siuntyoterveys.fi/​

Opiskelijaravintolat Solina ja Wire

Ravintola Solina avataan maanantaina 11.1.2021. Itsepalvelukahvila on avoinna klo 7.45 lähtien koko päivän ja lounas on tarjolla klo 10.30 ‑12.30. Ravintola Wire on suljettu toistaiseksi. Seuraa ravintoloiden tiedotteita Facebookista, Instagramista ja ravintoloiden nettisivuilta. 

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhoitajat työskentelevät toistaiseksi pääasiassa etänä. Tähän mennessä varatut vastaanottoajat (huoli-/terveystarkastusajat) toteutetaan etänä.  Jo varatut rokotusajat toteutetaan toistaiseksi normaalisti. Opiskeluterveydenhuoltoon voit varata ajan YTHS:n sähköisen ajanvarauksen kautta.

Sairaana, oireisena tai altistuneena ei tulla kampukselle

Sairaana, oireisena tai altistuneena ei Karelian kampuksille saa tulla. Jos minkäänlaisia oireita ilmenee, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä koronatestaukseen.  Työntekijänä voit mennä testiin työajalla. Noudata testaustilanteesta mukaan saamiasi ohjeita. Mikäli saat positiivisen testituloksen tai sinut on asetettu karanteeniin, sinun tulee ilmoittaa asiasta heti turvallisuus@karelia.fi ‑sähköpostiin sekä lisäksi työntekijänä esimiehellesi ja opiskelijana opettajatuutorillesi joko puhelimitse tai sähköpostitse.  Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi ‑sivuston kautta. Siun soten koronasivustolta löytyy toimintaohjeet Siun soten alueella.

Käsi- ja yskimishygienia

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihygieniasta. Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö on tärkeää.  Heti välittömästi kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Käsienpesumahdollisuuksia on kampusten wc-tiloissa ja käsidesiä on saatavilla käytävillä, opiskelijaruokaloissa sekä muissa yhteisissä tiloissa.

Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivastetaan hihaan, muttei käsiin. 

Lue lisää suojautumisesta THL:n sivuilta.

Riittävät turvavälit kaikessa toiminnassa

Riittävistä turvaväleistä pyritään pitämään kiinni kampuksilla. Suositus riittäväksi turvaväliksi on yhdestä kahteen metriä.  Erityisesti käytävillä, ruokalassa ja aulatiloissa oleskeltaessa tai jonotettaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.

Tauko- ja oleskelutiloissa huomioidaan turvavälit ja oleskelun näissä tiloissa toivotaan rajoittuvan vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja lähdetään desinfioimalla kädet.

Opetus- ja tenttitiloissa huomioidaan riittävät turvavälit tenttijöiden välillä. Kampuksille ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Suo­ja­va­rus­tei­den käytön vahva suositus

Karelia-ammattikorkeakoulu suosittelee kasvomaskien käyttöä kampuksilla ja lisäksi oheisissa tilanteissa:

 • opiskelijoiden harjoittelut, silloin kun harjoittelupaikassa on maskisuositus.
 • opetukseen liittyvät matkat (esim. yhteiskuljetus maastokursseille).
 • Henkilöstön tekemät työmatkat julkisilla kulkuvälineillä tai kimppakyydeillä, joissa ei ole mahdollista pitää turvaväliä.

Harjoittelussa olevien opiskelijoiden tulee noudattaa harjoittelupaikan suojavälineisiin liittyviä ohjeita ja suosituksia.

Yllä luetelluissa tilanteissa Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoille ja henkilökunnalle kasvomaskit ja tarvittaessa myös suojakäsineet. Myös oman maskin käyttö on mahdollista.

Suojavarusteita saa kampusten infosta. Karelian hankkimat kasvomaskit ovat kirurgisia suu-nenäsuojuksia (tyyppi II). Kasvomaskit ovat 50 kpl pakkauksissa.

Karelian tarjoamia kasvomaskeja saa käyttää vain työ- ja opiskelutehtävissä, ei yksityiskäytössä.

Kodin ja työpaikan välisiä matkoja sekä ruokailuja varten mahdollisesti tarvittavat hengityssuojaimet jokainen hankkii ja kustantaa itse.

Maskin käyttöohje:

 • Pese ensin kädet ja pue maski vasta sitten.
 • Älä kosketa maskia käytön aikana. 
 • Riisu maski ottamalla kiinni nauhoista puhtain käsin ja poista se käytöstä, minkä jälkeen pese kädet. 

THL:n ohje kasvomaskin käytöstä kansalaisille (linkki).

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

Riskiryhmään kuuluvat opiskelijat ilmoittavat asiasta opettajatutorille tai opolle ja niille opettajille, kenen kursseille ei pysty normaalisti osallistumaan.  Todistus riskiryhmään kuulumisesta esitetään tarvittaessa. Opinnot pyritään järjestämään opettajan ja opiskelijan yhteistyössä niin, ettei altistumisvaaraa synny.

Henkilöstö noudattaa työssään Karelian turvaohjeita ja etätyöohjetta. Mikäli työntekijä kuuluu riskiryhmään ja on saanut työterveydestä etätyöhön liittyvän suosituksen, on sovittava esimiehen kanssa mahdollisesta laajemmasta etätyön tekemisestä.

Lisätietoa riskiryhmistä THL:n sivuilla.

Siivous ja pintojen pyyhkiminen

Siivousta on tehostettu Kareliassa. Se ei kuitenkaan yksistään riitä pitämään kaikkia pintoja puhtaina. Yhteiseksi toimeksi suositellaan pintojen pyyhkimistä käytön jälkeen (esim. yhteiskäyttöiset tietokoneet kampuksilla). Tiloissa on saatavilla desinfiointiliinoja tai ‑ainetta pintojen pyyhkimiseksi. Jokainen käyttäjä vastaa osaltaan pintojen pyyhkimisestä ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

Matkustaminen

Kaiken työhön liittyvän matkustamisen osalta suositellaan vahvasti etäosallistumista, mikäli se on mahdollista. Tarvittaessa työhön liittyvästä matkustamisesta voi sopia esimiehen kanssa huomioiden yleiset turvaohjeet.

Opiskelijoita ja henkilöstöä pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää kahden viikon mittaista karanteenia, jonka aikana kampuksille ei voi tulla.

Kansainväliset vaihdot

Kansainvälisiä vaihtoja toteutetaan kevätlukukauden aikana viranomaismääräyksiä ja turvaohjeita noudattaen. Kareliaan saapuu kv-vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita kevätlukukaudella ja myös opiskelijoitamme on lähdössä kv- vaihtoon. Tuemme opiskelijoita turvallisen ja onnistuneen opiskelun mahdollistamiseksi.

Tapahtumat kam­puk­sil­la

Ulkopuolisia tapahtumia ei järjestetä Karelian kampuksilla syksyn aikana. Myös kokouksissa suositaan etäosallistumista. Poikkeustilanteessa, esimerkiksi jos kyseessä on vähäinen osallistujamäärä, voi Karelian järjestämiä kokouksia toteuttaa myös kampuksilla huomioiden turvaohjeet. Keskeistä on, että järjestäjä varmistaa jo etukäteen, että tapahtumassa voidaan toteuttaa riittävät turvallisuusjärjestelyt turvaväleistä ja muusta suojaamisesta lähtien.

Huom. Karelian tiloja ei toistaiseksi vuokrata ulkopuolisille.

Lisätietoja sähköpostilla turvallisuus@karelia.fi . Huomioita ja turvallisuuspoikkeamia voi ilmoittaa myös käytävillä olevien turvallisuushavaintolinkkien kautta (QR-koodi).

Hyödyllistä lisätietoa

Päivystysapu: puh. 116 117 (24 h) Terveysasemat: Siilainen puh. (013) 330 2211, puh. Rantakylä puh. (013) 330 2212, Niinivaara, puh. (013) 330 2213. 

Valtakunnallinen neuvontanumero 0295 535 535 tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta arkisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Numerosta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

(ohje on päivitetty 7.1.2021)