Muutoksenhaku

Mikäli katsot, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteys sähköpostitse Karelia-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin.

Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää kirjallisesti oikaisua valintapäätökseen tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Kirjallisesta oikaisuhakemuksessa tulee käydä selvästi ilmi:

  • hakijan koko nimi ja oppijanumero
  • sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero
  • mihin asiaan hakija hakee oikaisua (yksilöidä oikaisun kohde)
  • mihin tosiseikkoihin perustuen hakija hakee oikaisua (lyhyet, selvät perustelut).

Oikaisupyynnön toimitusosoite: Karelia-ammattikorkeakoulu/Tutkintolautakunta, Opiskelijapalvelut, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu tai sähköpostitse: hakijapalvelut (at) karelia.fi