Categories
Opiskelijatarinat

Opinnot voivat yllättää ja oma ala löytyä, vaikkei niin olisi opintojen alussa uskonutkaan

Sarita Käräjä­honka
Resto­no­mio­pis­kelija

Pidin opiske­li­ja­ta­ri­naani melko omalaa­tuisena vielä kolmannen opiske­lu­vuoden alkuun asti, opiske­li­ja­lä­het­ti­läisiin päästyäni huomasin tarinani olevan kuitenkin melko samaistuttava.

Olin vielä lukio­aikaan varma, että haluan yliopistoon. Lukion jälkeen pidin kuitenkin välivuoden ja tein töitä raken­nus­työ­maalla, siellä pari vuotta ollessani aloin todella kaipaamaan kouluun ja päätin, että on aika miettiä mitä haluaa opiskella. Päädyinkin suorit­tamaan yliopis­tolla oikeus­tie­teiden opintoja avoimen yliopiston kautta. Noin puolen vuoden opiskelun jälkeen totesin, että ala oli todella teoria­pai­not­teinen ja vaati tuhansien sivujen lukemista tentteihin. Olin tottunut tekemään paljon töitä käsilläni viime vuosien aikana, joten olin todella mieltynyt käytän­nössä tekemiseen ja aloin tutkia, mitä aloja Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on tarjota. Lisähausta löysinkin restonomi AMK-tutkinnon ja mietin itsekseni, että olen kyllä aina pitänyt matkus­ta­mi­sesta, joten ehkä voisin koittaa tätä alaa, vaikka en tiennyt siitä juuri mitään.

Valin­ta­ko­keessa ja haastat­te­lussa käytyäni pääsin, kuin pääsinkin sisään ja sain koulu­paikan. Ensin kävimme läpi matkailun eri osa-alueita ja nyt olemme päässeet konkreet­ti­sesti kehit­tämään niitä. Opintoi­himme on kuulunut myös osa-alueita, joita en osannut edes kuvitella tähän kuuluvan, kuten tapah­tu­ma­tuo­tanto ja markki­nointi. Olen siis ollut todella tyyty­väinen koulu­paikan valin­taani ja se on todella auttanut minua löytämään suuntaa, mitä kohti haluan mennä työmaailmassa.

Haluan vain siis sanoa, että on ok muuttaa mieltään sen suhteen mitä haluaa opiskella ja missä. Myöskin opinnot voivat yllättää ja oma ala löytyä, vaikkei niin olisi opintojen alussa uskonutkaan.

Sarita - Opiskelijatarina
Resto­no­mio­pis­kelija Sarita Käräjähonka

Lue lisää restonomikoulutuksesta>>