Opiskelijapalaute 2019

Avoimen AMK:n opinnoilla osaaminen kehittyy

Opiskelijapalautteen mukaan 89 % suosittelee opiskelua avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Opiskelijapalaute syksyn 2019 avoimen AMK:n opiskelijoilta kerättiin tammikuussa. Erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat oman osaamisen kehittymiseen. Vastaajista 94 % kertoi hyödyntävänsä opintojaan omassa urasuunnittelussaan. Opiskelijat antoivat kiitosta monipuolisesta opintotarjonnasta ja ilmoittautumisen helppoudesta. Erityistä kiitosta saivat asiantuntevat opettajat ja yhteistyön helppous henkilöstön kanssa. Vastaajista 89 % suosittelee opiskelua Kareliassa.

Palautteessa kehittämiskohteiksi nousivat tietojärjestelmiin kirjautumisen sujuvoittaminen, tiedottamisen tehostaminen, ohjauksen lisääminen sekä opintojen työskentelytapojen monipuolistaminen.

Kiitos kaikille palautteen antajille!

Yhteystietojen jättäneiden kesken on arvottu lahjakortti Karelian avoimeen ammattikorkeakouluun ja onnekkaalle voittajalle on asiasta ilmoitettu.