Palve­lut Kare­lian kampuksilla

Muutok­sia kampus­ten palve­luissa koro­na­ti­lan­teen aikana

EXAM-tent­ti­ti­lat

EXAM-sähköi­nen tent­ti­ti­lat on suljettu 18.3.2020 alkaen.

Opin­to­ku­raat­tori

Ajan­va­rausa­jat ovat siir­retty etäyh­teyk­siin. Voit varata ajan, kuten aiem­min­kin sähköi­sen ajan­va­raus­ka­len­te­rin kautta. Olen yhtey­dessä sinuun ennen varaa­masi aikaa, jotta voimme sopia käytäm­mekö Skypeä, puhe­linta vai Teamsia. Kuraat­to­rin avointa vastaan­ot­toa ei myös­kään ole kampuk­silla viikon 12 alusta alkaen. Voit tulla avoi­meen vastaan­ot­toon Skypen, puhe­li­men tai Teamsin kautta. Laita minulle viesti niin luodaan yhteys.

Päivi Laak­ko­nen
[email protected]
+358 50 461 9251

Ravin­to­la­pal­ve­lut

Tiis­taista 17.3. alkaen ravin­tola Solina on suljet­tuna tois­tai­seksi. Keski­tämme kahvila- ja lounas­pal­ve­lumme Wärt­silä-kampuk­selle ravin­tola Wiree­seen. Ravin­tola on avoinna ma – pe klo 8 – 13.30 ja lounasta on tarjolla ma – pe klo 10.30 – 13.15. Mahdol­li­sista muutok­sista palve­lui­hin tiedo­tamme ravin­to­loi­den verk­ko­si­vuilla, sosi­aa­li­sessa mediassa ja ravintoloissa.

Opis­ke­li­ja­kunta Poka

Toimis­tomme ovat suljet­tuina 16.3. alkaen kuun loppuun saakka. Lue lisää.