Pulssin toimi­tus

Pulssi on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun jatku­vasti päivit­tyvä portaali, jossa julkais­taan Kare­lian henki­lös­tön tuot­ta­mia asian­tun­tija-artik­ke­leita, videoita ja podcasteja.

ISSN 2737-2766

Aineis­tot Pulssin toimi­tuk­seen osoit­tee­seen [email protected].

Pulssin sisäl­löstä ja kehit­tä­mi­sestä vastaa toimi­tus­kunta johon kuuluvat:

Kaisa Varis, tietoasiantuntija

Eija Pyykkö, viestintäasiantuntija

Noora Kont­turi, tietoasiantuntija

Pekka Malvela, tietoasiantuntija