Categories
Pulssi

Pulssin toimitus

Pulssi on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun jatku­vasti päivittyvä portaali, jossa julkaistaan Karelian henki­löstön tuottamia asian­tuntija-artik­ke­leita, videoita ja podcasteja.

ISSN 2737-2766

Aineistot Pulssin toimi­tukseen osoit­teeseen [email protected].

Pulssin sisäl­löstä ja kehit­tä­mi­sestä vastaa toimi­tus­kunta johon kuuluvat:

Rauno Jussila, päätoi­mittaja, viestintäpäällikkö

Kaisa Varis, tietoasiantuntija

Salla Anttila, viestintäasiantuntija

Eija Pyykkö, viestintäasiantuntija

Noora Kontturi, tietoasiantuntija

Pekka Malvela, tietoasiantuntija