Rakennus- ja talotekniikka

Rakennus- ja talotekniikan tutkimus- ja testauslaboratoriot tarjoavat monipuolisesti rakennusmateriaaleihin ja rakenneratkaisuihin liittyviä testauspalveluja. Mittaamme, testaamme ja kehitämme rakennuksesi fysiikkaa ja tuotetta.


Akkreditoitua testaus- ja mittauspalvelua

Karelia-ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorio tarjoaa korkealaatuisia akkreditoituja betonintestaus- sekä akustiikan mittauspalveluja (FINAS).

Toiminnassamme sitoudumme noudattamaan T308, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 vaatimuksia.
Karelia on ollut ympäristöministeriön hyväksymä virallinen betoninkoestuslaitos vuodesta 1980 lähtien.

FINAS

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Rakennuslaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T308, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017.


Laatu
Rakennuslaboratoriolla on oma laatujärjestelmä. Laatu perustuu korkeaan tekniseen ammattitaitoon. Toiminnan päämäärinä ovat korkealaatuisen teknisen tason lisäksi kustannustehokkuus, nopeus, asiakaslähtöisyys ja joustava palvelu. Näiden päämäärien toteutumista arvioidaan asiakaspalautteiden, asiakastyytyväisyyskyselyjen sekä sisäisten että ulkoisten auditointien ja johdon katselmusten avulla.

Laboratorio seuraa aktiivisesti alansa teknistä kehitystä. Karelia-ammattikorkeakoulun laboratoriotoiminnasta vastaavat ovat sitoutuneet laboratorion johtamisjärjestelmän toteuttamiseen, kehittämiseen sekä jatkuvaan parantamiseen.


Akkreditoitu betonintestaus

 • betonikoekappaleiden puristuslujuus
  SFS-EN 12390-3 ja SFS-EN 12504-1
 • kovettuneen betonin tiheys
  12390-7
 • paineellisen veden tunkeumasyvyys
  SFS-EN 12390-8 

Muut betonintestaukset

 • vetolujuuden määritys
 • vesitiiviys
 • pakkasenkestävyys
 • karbonatisoitumis- ja kloridipitoisuusmääritykset

Täytä tilauskaavake ja lähetä lomake sähköpostissa tai koekappaleiden mukana Rakennuslaboratorioon. Testaustulokset toimitetaan sähköpostitse, ellei muuta tapaa erikseen sovita. Tarkemmat ohjeet tilauskaavakkeessa.


Akkreditoitu akustiikkamittaus

 • Ilmaääneneristävyys
  SFS-EN ISO 16283-1, SFS-EN 717-1
 • Askeläänieristävyys
  SFS-EN ISO 16283-2, SFS-EN 717-2
 • Jälkikaiunta-ajan mittaukset
  SFS-EN ISO 3382-2

Muut rakennus- ja talotekniikan palvelut

Karelia-ammattikorkeakoulun Rakennuslaboratoriot mahdollistavat rakentamiseen, rakentamisen tuotteiden tuotekehitykseen ja talotekniikan järjestelmiin liittyvän mittaus- ja testaustoiminnan. Laboratorioympäristöjämme hyödynnetään opetuksessa‑, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä palvelutoiminnassa.

Ota yhteyttä, tarjoamme mielellämme ratkaisuja kehittämistarpeisiinne!

Yhteystiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu, Rakennuslaboratorio
Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
puhelin: 013 260 6260
sähköposti: [email protected]

Tutustu myös palveluhakemistoon


Tutustu rakentamisen tutkimus- ja kehittämistoimintaan!

Karelia-ammattikorkeakoulun rakentamisen alaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopisteet ovat: