Rekisteriseloste: Simula

Karelian tallentava audiovisuaalinen järjestelmä simulaatiokeskuksessa (Simula)

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE Laatimispäivämäärä: 25.6.2015, päivitetty 27.6.2019
EU-tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki (1050/2018)

1. Rekisterinpitäjän tiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Postiosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähköposti: info(at)karelia.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. Voimalan asiakasrekisterin vastuuhenkilö

Koulutuspäällikkö Anna-Riitta Mikkonen, puh. +358 50 533 55514, anna.mikkonen(at)karelia.fi, Tik- karinne 9, 80200 Joensuu

4. Yhteyshenkilö Karelian simulaatiokeskuksen rekisterin hallintaan liittyvissä asioissa

Tekninen asiantuntija Jari Makkonen, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 6433, sähköposti: jari.makkonen(at)karelia.fi

5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Järjestelmän tarkoituksena on tallentaa kuvaa ja ääntä simulaatioharjoituksista oppimistarkoituksessa simulaatiotiloissa. Tallenteita käytetään tarvittaessa debriefing -tilanteessa opetustarkoituksessa.

7. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Simulaatioharjoituksiin osallistuvat Karelian henkilökunta ja opiskelijat.

Simulaation tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto ja ääni. Tietolähteenä on Simulan tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto ja ääni.

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta” -tyyppisillä kylteillä ja asiasta kerrotaan osallistujille aina, ennen kuin simulaatioharjoitukset alkavat.

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän hoitaminen (ammattikorkeakoululaki ja asetus).

9. Henkilötietojen antamisen peruste

Henkilötietoja tarvitaan oppimistarkoituksessa pidettävissä simulaatioharjoituksissa.

10. Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Oman henkilökunnan osalta palvelussuhteen tehtävien hoitaminen.

11. Käsittelyn turvallisuus

Aineisto on säilössä kiintolevyllä ja säilytetään aina kulunvalvonnalla suojatussa ympäristössä, jo- hon pääsy on rajattu määrätyille henkilöille.

12. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille

13. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään kiintolevyllä viisi vuorokautta, jonka jälkeen järjestelmä poistaa ne automaattisesti.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei ole käytössä.