EXAM-tentin suorit­ta­minen

EXAM-tentin suorit­ta­minen

Yleisesti ottaen tentti­tilaan ei saa tuoda mitään välineitä (henki­löl­li­syys­to­distus ja kaapin avain sallitaan), vaan tentti­jär­jes­tel­mästä löytyy kaikki välineet tentin suorittamiseksi.

Tentti­ti­lasta ei voi poistua välillä, vaan tentti pitää olla suori­tettuna loppuun.

Tentti aukeaa vain sillä koneella, joka on sinulle arvottu ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä. Tarkista sinulle arpou­tuneen koneen nimi/numero ennen tenttiin tuloa saamastasi sähkö­pos­ti­vies­tistä tai Examin työpöydältä.

Kirjau­tu­minen tentti­ko­neelle
1. Kirjaudu oikealle tieto­ko­neelle salasa­nalla kareliaexam.
2. Avaa Firefox-selain.
3. Kirjaudu EXAM-järjes­telmään omilla Karelian käyttäjätunnuksillasi.

Tiedo­tus­näkymä
Kun kirjaudut tentti­ti­lassa tentti­ko­neelle, aukeaa sinulle tiedo­tus­näkymä:
a) Jos saat ilmoi­tuksen, että olet väärällä koneella, saat myös ilmoi­tuksen siitä, millä koneella sinun pitäisi olla. Kirjaudu ulos ja etsi oikea kone. Kirjaudu ko. koneella takaisin EXAMiin.
b) Jos saat ilmoi­tuksen, että seuraava tentti on alkamassa, olet hieman etuajassa paikalla. Odota rauhassa, Exam avaa tentin automaat­ti­sesti tenttiajan alkaessa.
c) Kun olet oikealla koneella ja kirjaudut tenttiajan alkamisen jälkeen, saat näkyville tentin aloitus­nä­kymän ja tentti alkaa suoraan.

4. Tentin alettua, ensim­mäi­sellä sivulla näet tentaat­torin kirjoit­tamat ohjeet tenttiin. Jos ohjeita ei ole, näet heti ensim­mäisen kysymys­sivun eli ensim­mäisen tentit­tävän aiheen kysymykset.

Huom. Tentti jakautuu eri sivuille sen mukaan, montako eri aihea­luetta tentaattori on siihen määritellyt.

5. Siirry ensim­mäiseen aiheeseen vihreästä painik­keesta. Tehtävien lukumäärän näet oikealta aiheen perästä. Tallenna vastauksesi ja siirry seuraavaan kysymykseen.
6. Siirry eteenpäin seuraavaan aihea­lueen tenttikysymyksiin.

  • Jäljellä olevan tenttiaikasi näet oikeasta yläreunasta.
  • Voit halutessasi palata aiempiin vastauk­siisi klikkaa­malla uudelleen kysymystä tai oikeasta reunasta aihealuetta.
  • Järjes­telmä tallentaa automaat­ti­sesti vastaukset 1 minuutin välein. Huom. Muilla ohjel­milla tehdyt tiedostot eivät tallennu automaat­ti­sesti ja tulevat tentti­vas­taukseen vasta, kuin tallennat ja liität ne liite­tie­dos­toina EXAMiin.
  • Vältä sulke­masta selainta kesken tentin.

7. Kun olet tehnyt tentin, tarkista tarvit­tavat liitteet sillä tentin palaut­ta­misen (omatoi­mi­sesti tai automaat­ti­sesti) jälkeen niitä ei saa enää talteen tenttisuoritukseen.

8. Klikkaa Tallenna ja palauta tentti -paini­ketta. Saat vielä Vahvista-kysymyksen ja klikkaa Kyllä-paini­ketta.
Tentin päätty­minen kirjauttaa sinut ulos järjes­tel­mästä. Sulje selain ja kirjaudu ulos korkea­koulusi ohjeiden mukaisesti.