KAVA – kansainväliset osaajat työelämään -koulutus

Haluatko tehostaa työllistymistäsi asiantuntijatehtäviin Suomessa? Hae mukaan KAVA -kansainväliset osaajat työelämään -koulutukseen! 

Työvoimakoulutus edistää ammatillisia valmiuksiasi ja työllistymistäsi. Koulutuksessa kehität urataitojasi ja työelämätuntemusta sekä laadit urasuunnitelman tukemaan työllistymistäsi. Koulutuksessa luot verkostoja ja harjoittelet työn hakemista osaamistasi ja vahvuuksiasi vastaaviin töihin. Opit toimimaan erilaisissa työelämän viestintätilanteissa ja osaat laatia työelämässä tarvittavia tekstejä. Koulutuksen aikana verkostoidut tapahtumissa sekä tapaat yritys- ja muita vierailijoita. Opiskelet uusinta opetusteknologiaa hyödyntävissä ympäristöissä monipaikkaisesti ja vahvistat työelämässä käytettäviä digitaalisia taitoja.

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttaneille, jotka

 • asuvat Pohjois-Karjalassa tai Pohjois-Savossa,
 • ovat korkeasti koulutettuja työttömiä työnhakijoita tai
 • ovat osa-aikaisessa työssä, joka ei vastaa koulutusta tai
 • ovat valmistuneet englanninkielisistä tutkintokoulutuksista,
 • joilla on kohtalainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito, vähintään B1 tasolla.

Koulutukseen voit tutustua myös katsomalla Vahvista suomen kieltä ja kehitä asiantuntijuutta maahanmuuttajana TE-live -lähetyksen.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on nopeuttaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttaneiden työllistymistä koulutustaan vastaaviin tehtäviin ja vahvistaa suomen kielen taitoa asiantuntijatehtävissä vaadittavalle tasolle. Koulutus koostuu seuraavista opintojaksoista (op=opintopistelaajuus, 1 op on 27 tuntia):

1. Urasuunnittelu (5 op)

Urasuunnittelu-opintojakso tukee urataitojen ja työelämätuntemuksen kehittämistä sekä urasuunnitelman tekemistä. Opintojaksoon sisältyy suomen kielen opetus.

 • oman osaamisen, vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
 • itsestä, osaamisesta ja uratavoitteista kertominen suomen kielellä
 • Suomen kielen taidon kehittäminen oman alan keskeisen sanaston, työtehtävien sekä työnhaun vaatimusten mukaisesti
 • oman osaaminen suhteuttaminen suomalaiseen työelämään
 • osaamisen kehittämisen mahdollisuuksien, työllisyysnäkymien ja -vaatimusten tunnistaminen sekä tiedon etsiminen suomalaisista tiedonhaun kanavista

2. Työelämäosaaminen (5 op)

Työelämäosaaminen-opintojakso tukee vahvasti siirtymää ja asettautumista työelämään. Opintojaksoon sisältyy suomen kielen opetus.

 • tiedot ja taidot verkostoitumiseen, työnhakuun ja työelämän asiantuntijatehtäviin
 • työpaikan erilaiset kielelliset ja toiminnalliset tilanteet nykyaikaisissa työympäristöissä

3. Asiantuntijaviestintä (5 op)

Asiantuntijaviestintä-opintojakso tukee toimimista asiantuntijana ja viestijänä erilaisissa viestintätilanteissa. Opintojakso on suomen kielen kurssi, jossa kehitetään suomen kielen taitoa seuraavissa teemoissa:

 • toimiminen erilaisissa viestintätilanteissa huomioiden työpaikkakulttuuriin sidonnaiset toimintatavat
 • työelämässä tarvittavien tekstien laatiminen
 • esiintyminen suomen kielellä oman alansa asiantuntijana

4. Harjoittelujakso 1-2 kuukautta (5-10 op)

Harjoittelujakso tukee oman alan ammattisanaston kartuttamista ja oman osaamisen kehittämistä käytännössä.

 • harjoittelupaikan etsiminen ja oman alan työpaikkaan tutustuminen
 • keskeisten työelämätaitojen tunnistaminen (substanssi- ja yleiset taidot, digitaidot, tiimi- ja verkostotyöskentely)
 • näiden taitojen harjoitteleminen sekä soveltaminen työelämässä

Tietoja koulutuksesta

Koulutus alkaa maanantaina 2.10.2023 ja kestää 4 – 5 kuukautta. Opetus on korkeakoulutasoista ja toteutetaan suomen kielellä. Koulutus sisältää suomen kielen opetusta 10 opintopistettä, jonka tavoitteena on B2-tasoinen kielitaito. Jokainen opintojakso sisältää:

5 päivää lähiopetusta Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ryhmissä,
5 päivää hybridiopetusta, jolloin osa opiskelijoista voi olla luokkatilassa ja osa etäyhteyden päässä sekä
10 päivää etäopetusta, jolloin koko opiskelijaryhmä on tapaamisessa verkon kautta.
Koulutukseen sisältyy itsenäistä opiskelua koko opintojakson ajan.

Koulutuksen alussa saat henkilökohtaisen uraohjaajan, jonka kanssa laadit opiskelusuunnitelman. Uraohjaaja tukee harjoittelupaikan etsimisessä ja löytämisessä sekä tukee harjoittelun aikana. Koulutuksen lopussa teet kirjallisen jatkosuunnitelman uraohjaajan tukemana. Koulutuksen päätteeksi saat todistuksen opinnoistasi.

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen hakuaika on 19.6. – 8.9.2023.
Koulutukseen haetaan TE-palvelujen Haussa oleva työvoimakoulutus -sivujen kautta.
Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa asuville on oma koulutukseen haku.
Pääset hakemaan suoraan seuraavien linkkien kautta:

Koulutukseen valinta

Valinta koulutukseen tapahtuu hakuajan päätyttyä. Valintaprosessi sisältää kirjallisen tehtävän ja haastattelun. Opiskelijavalinnoista vastaava TE-toimisto kutsuu hakijat valintaprosessiin, joka toteutetaan etäyhteydellä.

TE-toimisto ilmoittaa valintapäätöksestä hakijoille kirjeellä valintaprosessin jälkeen. Koulutukseen valituille lähetetään koulutuksen järjestäjien toimesta kutsu koulutukseen, joka sisältää tarkemmat tiedot koulutuksen alkamisesta ja muista järjestelyistä.

Lisätietoja koulutuksesta: [email protected]i, p. 050 311 9167, [email protected], p. 050 413 8260

Koulutuksen toteuttajat

Työvoimakoulutuksen toteuttavat yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta TE-palveluiden hankkimaa koulutusta, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä koulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa.