Kirjas­ton järjes­tä­mät tiedon­han­kin­nan työpa­jat – kevät 2024

Kirjasto järjes­tää opin­näy­te­vai­heen tiedon­han­kin­nan työpa­joja niin verkossa kuin kampuk­silla. Työpa­jassa saat kirjas­ton tieto­asian­tun­ti­jan ohjausta tiedon­ha­kuun sekä vink­kejä tiedon hake­mi­seen omasta aihees­tasi. Voit opis­kella mitä tahansa koulu­tusa­laa, joten terve­tu­loa rohkeasti kysy­mään neuvoja! Voit osal­lis­tua kumman vain kampuk­sen työpajoihin.

Tarkis­tat­han ajat/paikat vielä kirjas­ton Neuvonta ja ohjaus -sivulta, muutok­sia voi tulla!


TIKKARINNE | WÄRTSILÄ (lähi­to­teu­tus kampuk­silla)
Voit osal­lis­tua kumman vain kampuk­sen työpa­joi­hin. Ohjaus­kie­let suomi/englanti. 
Huom. Otathan oman läppä­risi mukaan, jotta saat parhai­ten vinkit mukaasi. 

Wärt­silä: paik­kana Wärt­silä-kampuk­sen pääaula (jos ei toisin ilmoiteta)

 • To 8.2. klo 9–11
 • Ti 9.4. klo 9–11
 • Ti 7.5. klo 9–11

Tikka­rinne: paik­kana Solinan kabi­netti E126 (jos ei toisin ilmoiteta)

 • To 1.2. klo 9–10.30
  Teema: Asia­sa­nat 
 • Ti 19.3. klo 14.-15.30
  Teema: Koti­mai­set artik­ke­lit (Finna, Medic, Journal.fi, Tiede ja tutki­mus, paine­tut lehdet + viitetiedot)
 • Ma 13.5. klo 15–16.30
  Teema: Kansain­vä­li­set artik­ke­lit (kv-artik­ke­li­haku, Ebsco, jne.) 
 • Ti 4.6. klo 14-15.30 
  Teema­ton

Verkossa (Teams)
 

 • Ti 5.3. klo 12-13 
  Teema: Artik­ke­li­tie­don­haku (kieli: suomi) >> Linkki työpa­jaan
 • To 21.3. klo 16.30–17.30
  Teema: Article searc­hing (kieli: englanti) >> Linkki työpa­jaan
 • Ti 23.4. klo 16.30–17.30
  Teema: Alku­pe­räis­tut­ki­muk­set (kieli: suomi) >> Linkki työpa­jaan