Energia- ja ilmas­toin­foa koti­ta­louk­sille – Kestä­vää arkea tilai­suu­det Juussa 21.2. ja Ilomant­sissa 22.2.

Tilai­suu­dessa saat tärpit sähkön sääs­töön, apua aurin­koe­ner­gian valin­taan sekä neuvoja kier­rä­tyk­seen koti­ta­lou­des­sasi. Lisäksi voit ilmian­taa kestä­vyys­teon tai selvit­tää, löytyykö sinusta arki­nuu­kai­lija. Ilmas­ton ja oman talou­den kannalta kestä­vät toimin­ta­ta­vat raken­ne­taan arjessa. Tule tutus­tu­maan toimin­taan ja kuule­maan tietois­kuja aihee­seen liittyen.

Ke 21.2. klo 15-18, Juuan kirjasto > Lue lisää
To 22.2. klo 14-17, Ilomant­sin kunnan­talo > Lue lisää

Esit­te­ly­pis­teillä

  • energia-alan asian­tun­ti­jat vastaa­massa kysymyksiin
  • ajan­koh­tai­sia kunnan ympäristöasioita 
  • kuntien yhdis­tys­toi­min­taa ympä­ris­tö­asioi­den teemoissa
  • koti­ta­louk­sien lajitteluneuvontaa
  • testaa tietosi sähkönkulutuksesta 
  • tarkas­tele omaa hiilikädenjälkeäsi
  • ilmianna kestä­vyys­teko
  • tutustu aurin­ko­la­tu­rin rakentamiseen
  • tietoa, esit­teitä, vink­kejä, pelejä 

Tieto-iskuja puolen tunnin välein mm. kodin ener­gian­sääs­tö­vin­keistä ja aurinkoenergiasta.

Terve­tu­loa, piipahda paikalle hetkeksi tai jää jutulle pidem­mäksi aikaa!

Tilai­suu­den järjes­tä­vät Pohjois-Karja­lan ener­gia­neu­vonta ja Maaseu­dun Sivistysliitto. 

Juuassa yhteis­työssä mukana:
Pohjois-Karja­lan biosfää­ria­lue, juuka­lai­set Mart­tayh­dis­tyk­set Juuan omako­tiyh­dis­tys ja Juuan Kauko­lämpö Oy.

Ilomant­sissa yhteis­työssä mukana:
Ilomant­sin kunta, Pohjois-Karja­lan biosfää­ria­lue, Kuntie­no­mis­tama jäteyh­tiö Puhas Oy, Ilomant­sin omako­tiyh­dis­tys ja Ilomant­sin Martat.

Lisä­tie­toja

Pohjois-Karja­lan ener­gia­neu­vonta
Anssi Kokko­nen, [email protected], puh. 050 570 9419