Energia- ja ilmas­toin­foa koti­ta­louk­sille – Kestä­vää arkea tilai­suu­det Nurmek­sessa 27.2. ja Liek­sassa 28.2.

Tilai­suu­dessa saat tärpit sähkön sääs­töön ja apua aurin­koe­ner­gian valin­taan. Lisäksi voit kertoa omat ideasi ilmas­to­työ­hön ja kuulet, kuinka kauko­läm­mön hinta muodos­tuu. Ilmas­ton ja oman talou­den kannalta kestä­vät toimin­ta­ta­vat raken­ne­taan arjessa. Tule tutus­tu­maan toimin­taan ja kuule­maan tietois­kuja aihee­seen liittyen.

Ti 27.2. klo 15-18, Nurmes-talo
Ke 28.2. klo 13-16, Lieksan kirjasto

Esit­te­ly­pis­teillä

  • energia-alan asian­tun­ti­jat vastaa­massa kysymyksiin
  • testaa tietosi sähkönkulutuksesta 
  • laske oma hiilijalanjälkesi
  • vaikuta kunnan ilmastotyöhön
  • paikal­lis­ten yhdis­tys­ten toimintaa
  • tarkas­tele omaa hiilikädenjälkeäsi
  • ilmianna kestä­vyys­teko
  • tutustu aurin­ko­la­tu­rin rakentamiseen
  • tietoa, esit­teitä, vink­kejä, pelejä 

Tieto-iskuja puolen tunnin välein mm. kodin ener­gian­sääs­tö­vin­keistä ja aurin­koe­ner­giasta. Oletko arkinuukailija?

Terve­tu­loa, piipahda paikalle hetkeksi tai jää jutulle pidem­mäksi aikaa!

Tilai­suu­dessa on kahvi­tar­joilu ja arvontaa!

Tilai­suu­den järjes­tä­vät Pohjois-Karja­lan ener­gia­neu­vonta, Pohjois-Karja­lan­maa­kun­ta­liitto ja Maaseu­dun Sivistysliitto. 

Nurmek­sessa yhteis­työssä mukana:
Nurmek­sen kaupunki, Nurmek­sen Lämpö Oy ja Ylä-Karja­lan Omakotiyhdistys

Liek­sassa yhteis­työssä mukana:
Pohjois-Karja­lan biosfäärialue

Lisä­tie­toja

Pohjois-Karja­lan ener­gia­neu­vonta
Anssi Kokko­nen, [email protected], puh. 050 570 9419