Categories
Ajankohtaista

EXAM Kysymysten lisäys ja muokkaus

exam logo black small 230x128 EXAM Kysymysten lisäys ja muokkaus

Laadi ensin uusi tentti, jos et halua muokata entistä. Ohjeet tentin laati­miseen.

 • EXAM -tenttiin kysymykset lisätään Kysymykset -välilehdellä.
 • Kysymykset lisätään aina aihea­lueisiin, joita tentissä voi olla yksi tai useampia. Aihealue on joukko esim. tiettyyn aiheeseen, kirjaan tai kysymys­tyyppiin liittyviä kysymyksiä. Yhteen aihea­lu­eeseen voi lisätä useampia kysymyksiä.
 • Kirjoita kullekin aihea­lu­eelle kuvaava nimi (pakol­linen tieto). Aihea­lueet näkyvät opiske­li­joille tentissä omina sivuinaan.
 • Aihea­lueen kuvaus -kenttään voit kirjoittaa opiske­li­joille erityis­oh­jeita ko. aihea­lueen kysymyksistä.
 • Laitta­malla rastin kohtaan Arvo kysymykset voit ko. aihea­lueen sisällä satun­naistaa (arpoa) kysymykset, kun kysymykset ovat samanar­voisia (sama piste­määrä tai hyväk­sytty-hylätty -asteikko). 
 • Tällöin Exam arpoo kullekin opiske­li­jalle ko. aihea­lu­eesta aina määri­tellyn lukumäärän verran kysymyksiä.
EXAM kys lisays2
 • Aihea­lu­eeseen voit lisätä kysymyksiä joko kysymys­pan­kistasi Lisää tentti­ky­sy­myksiä kysymys­pan­kista tai suoraan tenttiin vihreästä Lisää uusi kysymys -painik­keesta, ks. tarkempi ohje alla. 
 • Elleivät ko. painikkeet ole näkyvissä, klikkaa Tentti­ky­sy­mykset -sanan oikealla puolella olevaa nuolta.
 • Kysymykset aihea­lu­eeseen lisät­tyäsi näet ko. aihea­lueen lisät­tyjen kysymysten kokonais­pisteet. Uusia aihea­lueita voit lisätä Lisää aihealue tenttiin -painikkeesta.
EXAM kys lisays3

Lisää tentti­ky­sy­myksiä kysymyspankista

 • Klikkaa Lisää tentti­ky­sy­myksiä kysymyspankista
 • Rastita ne kysymykset, jotka haluat lisätä tenttiin. 
 • Klikkaa Lisää valitut
 • Voit hakea kysymys­pan­kissa kysymyksiä opinto­jakson, tentin sekä avain­sa­nojen mukaan.

Lisää kysymykset suoraan tenttiin

 • Ellei sinulla ole kysymyksiä luotuna kysymys­pank­kiisi, voit luoda kysymykset suoraan myös tenttiin ”Lisää uusi kysymys” -painik­keesta, jolloin niistä syntyy kopio myös kysymyspankkiin.
 • Examiin voi luoda seuraavia kysymystyyppejä:
  • Aukko­tehtävä
  • Essee­ky­symys
  • Moniva­linta (monta oikein)
  • Moniva­linta (yksi oikein)

Tentti­ky­sy­mysten muokkaa­minen tentissä

 • Tenttiin lisää­miäsi tentti­ky­sy­myksiä pääset muokkaamaan tentissä Asetukset -kohdassa, jossa voit joko muokata kysymystä tai poistaa kysymyksen.
EXAM kys lisays6
EXAM kys lisays7
 • Tenttiin osallis­tu­neiden opiske­li­joiden tentti­suo­ri­tusten kysymykset on suojattu jälki­käteen tapah­tu­vilta muokkauk­silta tekemällä niistä kopiot tentti­suo­ri­tuksen alkaessa.
 • Jos opettajana muuta tentti­ky­sy­myksiä sen jälkeen, kun joku opiskelija on käynyt tentin jo suorit­ta­massa, eivät muutokset tule voimaan ko. opiske­lijan tenttikysymyksissä.
EXAM kys lisays8