exam logo black small 230x128

EXAM Tentin pika-arviointi

EXAM Tentin pika-arviointi

 • Pika-arvioin­nissa tentaat­tori antaa suori­tuk­sen loppuar­vo­sa­nan ja mahdol­li­sen palautteen.
 • Opis­ke­lija on saanut kysy­mys­koh­tai­sen arvioin­nin joko auto­maat­ti­sesti ja/tai tarkas­taja on tarkis­ta­nut ja arvioi­nut vastaukset.

Pika-arvoin­nin tekeminen:

 • Valitse tentti, jossa on arvioi­mat­to­mia suori­tuk­sia kuten ohjeis­te­taan EXAM tentin arviointi -sivulla.
 • Valitse Suori­tuk­set ja sen alta Arvioi­ta­vana olevat tenttivastaukset.
 • Klikkaa vihreä painike Pika-arviointi.

HUOM!! Ei vält­tä­mättä näy kaikki! Koko­nais­pis­teissä näkyy kaikki sillä hetkellä arvioi­tu­jen kysy­mys­ten pisteet. Ole tark­kana jos tentis­säsi on essee-kysymyksiä.

 • Järjes­telmä listaa suori­tuk­set ja tent­tien sen hetki­set koko­nais­pis­teet.
 • Tentaat­tori määrit­tää suori­tuk­selle arvo­sa­nan ja mahdol­li­sen palaut­teen klik­kaa­malla Muokkaa-linkkiä.

EXAM pika-arviointi
 • Klikkaa Tallenna arvioin­nit -painiketta.

Pika arviointi CSV-tiedostosta

 • Aloita kuten edellä ja tee ohjeen mukaan kohtaan Järjes­telmä listaa suori­tuk­set ja tent­tien sen hetki­set koko­nais­pis­teet.
 • Klikkaa henki­lö­lis­tan jälkeen Luo CSV-tiedos­to­pohja arvo­sa­no­jen tuontia varten -linkkiä. 
 • Tiedos­tossa on apukent­tinä opis­ke­li­jan tiedot, mutta vain arvo­sana ja palaute tuodaan.

Pika-arviointi CSV-tiedostona
 • Avaa tiedosto Exce­lissä ja valitse ensim­mäi­nen sarake paina­malla A:ta.
 • Tiedot on eroteltu pilkulla. Järjestä tiedot sarak­kei­siin valit­se­malla Exce­lissä Data > Text to Columns. 
 • Valitse ikku­nassa Deli­mi­ted ja jatka klik­kaa­malla Next-painiketta.
Delimited, arviointitietojen siirtotiedosto
 • Määritä tieto­jen erot­te­lu­mer­kiksi pilkku (comma) ja jatka klik­kaa­malla Next-painiketta.
 • Vahvista Finish.
 • Lisää arvo­sa­nat grade-sarak­kee­seen ja arvio feedback-sarakkeeseen.
 • Tallenna tiedosto csv-tiedostomuotoon.

HUOM! Arvioin­teja ei tarvtse tehdä yhdellä kertaa. Tallenna tiedosto ja voit jatkaa myöhemmin.

CSV-tiedos­ton tuonti EXAMiin

 • Aloita kuten edellä ja tee ohjeen mukaan kohtaan Järjes­telmä listaa suori­tuk­set ja tent­tien sen hetki­set koko­nais­pis­teet.
 • Klikkaa opis­ke­li­ja­lis­tan alla Tuo arvo­sa­nat CSV-tiedos­tosta -linkkiä.
 • Hae tieto­ko­neesta csv-tiedosto, johon on täytetty arvo­sana ja/tai arviointi.
 • Tallenna arvioin­nit.