EXAM Yleisen tentin laatiminen

exam logo black small 230x128EXAM Yleisen tentin laatiminen

Ylei­sessä tentissä kuka tahansa opis­ke­lija voi suorit­taa tentti, kun se on julkistettu.

1. Luo tentti kuten EXAM Tentin laati­mi­nen -sivulla on kerrottu.
2. Valitse tent­ti­tyy­piksi nime­no­maan Yleinen tentti.
3. Lisää halua­masi kysy­myk­set.
4. Julkaise tentti.