EXAM Yleisen tentin laatiminen

exam logo black small 230x128EXAM Yleisen tentin laatiminen

Yleisessä tentissä kuka tahansa opiskelija voi suorittaa tentti, kun se on julkistettu.

1. Luo tentti kuten EXAM Tentin laati­minen -sivulla on kerrottu.
2. Valitse tentti­tyy­piksi nimenomaan Yleinen tentti.
3. Lisää haluamasi kysymykset.
4. Julkaise tentti.