Karelia www sivut lean

Lean & Six Sigma

Lean Six Sigma -menetelmillä hiotaan prosessit huippukuntoon.
Niiden avulla voi toimialasta riippumatta parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, alentaa kustannuksia sekä säästää aikaa. Henkilöstön tekemän työn – eli prosessien – mallintaminen, ennustaminen ja optimoiminen lisää konkreettisesti asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyttä sekä ennen kaikkea parantaa yrityksen tulosta.

Lean-tuoteperheemme sisältää perusteet esittelevän Yellow Belt -koulutuksen, tarkemmin periaatteisiin ja työkaluihin paneutuvan Green Belt -koulutuksen, Lean-työpajat sekä Minitab-koulutuksen. Lisäksi järjestämme Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksia yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Voit ilmoittautua lukukausittain järjestettäviin koulutuksiin tai ottaa yhteyttä, niin räätälöimme organisaatioosi sopivan koulutuksen. Kysy myös konsultointiapua Lean Six Sigma -menetelmien hyödyntämiseen!

Lean-ajattelu tutuksi

Opi Lean-ajattelun perusteet ja tunnista lisäarvoa tuottamaton työ! Tämän koulutuksen jälkeen tarkastelet työprosesseja uusin silmin.

Koulutuksessa perehdytään lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle keskittymällä arvokkaaseen, tuottavaan ja vaikuttavaan työhön sekä parempaan ajan hallintaan. Opit tunnistamaan, mikä luo työprosesseissa asiakkaalle lisäarvoa ja mistä puolestaan syntyy prosesseissa hukkaa.

Tutustut muutamiin päivittäisjohtaisen menetelmiin (PDCA, 5S, A3, 5 x miksi) ja arvioit, voisiko niistä olla hyötyä sinun työorganisaatiossasi. Koulutuksen laajuus on 2 kertaa x 2 tuntia.
Kysy tarjous koulutuksesta henkilöstöllesi!

Lean Six Sigma Yellow Belt

Opiskele Yellow Belt -oppimäärä Avoimessa AMK:ssa! Voit myös pyytää tarjousta koulutuksesta yrityksellesi!

Yellow Belt -tasoisessa koulutuksessa käydään läpi Lean Six Sigman periaatteiden, menetelmien ja työkalujen perusteet. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat perustiedot prosessien systemaattisesta kehittämisestä ja laadunkehittämisen työkaluista. Yellow Belt-koulutuksen suoritettuasi osaat toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Kysy tarjous koulutuksesta henkilöstöllesi! Voit myös opiskella Avoimessa amk:ssa!

Minitab – mittausdatan jalostaminen tiedoksi

Jalosta dataa tiedoksi ja tee tuloksekkaita päätöksiä. MINITAB-ohjelmistolla muutat prosessitiedot kätevästi informaatioksi, jonka avulla voit kehittää prosessia. Koulutuksessa tutustut MINITAB-käyttöliittymään ja sen tavallisimpiin analyysityökaluihin sekä opit jalostamaan dataa tiedoksi tuloksekkaan päätöksenteon tueksi.

MINITAB toimii erinomaisesti Lean Six Sigma -projekteissa, joissa hyödynnetään paljon erilaisia tilastollisia menetelmiä. Koulutuksessa perehdyt MINITAB-käyttöliittymään ja sen tavallisimpiin analyysityökaluihin. Koulutuksessa perehdytään MINITAB-käyttöliittymään ja sen tavallisimpiin analyysityökaluihin.
Kestoltaan 4 x 4 tunnin koulutus on suunnattu kaikille Lean Six Sigma -menetelmiä hyödyntäville.

Kysy tarjous koulutuksesta henkilöstöllesi!

Teollisuuden Lean Six Sigma Yellow Belt

Tässä koulutuksessa kuulet konkreettisia esimerkkejä prosessien kehittämisestä teollisuudessa. Miten otat tehokkaasti Lean Six Sigma -menetelmät työssäsi käyttöön? Miten vältät mahdolliset sudenkuopat menetelmien käyttöönotossa? Esimerkkejä Lean-oppien tehokkaasta hyödyntämisestä tuo Viimet Oy:n toimitusjohtaja Olli Rissanen, joka on menestyksekkäästi edistänyt Viimet Oy:n Lean Six Sigma osaamista ja -menetelmien käyttöönottoa. Koulutuksessa opit tuntemaan Yellow Belt -oppimäärään kuuluvat työkalut ja menetelmät sekä soveltamaan niitä käytännössä.

Kouluttaja: Jarno Mertanen, Lean Six Sigma Black Belt, Karelia-ammattikorkeakoulu, Olli Rissanen, toimitusjohtaja, Lean Six Sigma Black Belt, Viimet Oy

Kysy tarjous koulutuksesta henkilöstöllesi!

Lean Six Sigma Green Belt

Green Belt -tasoisessa koulutuksessa opit toteuttamaan itsenäisesti Lean Six Sigma -kehittämisprojekteja omassa organisaatiossasi. Green Belttinä olet avainhenkilönä organisaatiosi kehittämisessä. Käytännönläheinen Green Belt -koulutus on suunnattu toiminnan prosessien kehitystyöstä vastaaville esimiehille, asiantuntijoille ja johdolle teollisuudessa, palveluyrityksissä ja julkisella sektorilla.

Green Belt -koulutuksen käytyäsi opit tehostamaan liiketoimintaa ja prosesseja, saavuttamaan mitattavaa taloudellista hyötyä, poistamaan hukkaa, lisäarvotonta työtä ja haitallista vaihtelua sekä parantamaan asiakaskokemusta. Koulutuksen aikana toteutat oman organisaatiosi kehittämisprojektin rajatusta ongelmasta. Koulutus perustuu kansainväliseen ISO 13053 -standardiin. Koulutuksen, monivalintatentin ja kehittämisprojektin hyväksytystä suorituksesta saat arvostetun Lean Six Sigma sertifikaatin ja 10 opintopisteen suorituksen, jonka voit hyväksilukea Karelian YAMK-tutkintokoulutukseen.

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksessa opit Lean Six Sigma DMAIC -menetelmän ja tarvittavien ohjelmien käytön oman kehitysprojektin avulla käytännössä. Hyväksytyn kehittämisprojektin jälkeen saat Six Sigma Black Belt -arvon ja arvostetun -sertifikaatin todistukseksi menetelmän onnistuneesta soveltamisesta organisaatiossasi.

Black Belt-koulutuksessa saavutat korkean osaamistason Lean Six Sigmasta ja sen työkaluista. Black Beltit tekevät työtä Lean Six Sigma ohjelmissa ja projekteissa sekä valmentavat ja ohjaavat projektitiimiä menetelmän ja työkalujen soveltamisessa. Lean Six Sigma Black Belt -koulutus noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) Body of Knowledge -tietosisältöä (BOK). Koulutus on suunnattu prosessien kehitystyöstä vastaaville esimiehille, asiantuntijoille ja johdolle teollisuudessa, palveluyrityksissä ja julkisella sektorilla. Koulutus toteutetaan lähi- ja etätyöpajoina (yhteensä 24 tapaamista), sisältäen käytännön harjoituksia ja oman organisaation kehitysprojektin. Järjestämme Black Belt -koulutuksia yhteistyökumppanimme kanssa.

Lean Six Sigma Green Beltistä Black Beltiksi -koulutusta suunnitellaan keväälle 2025
Lue Lean Six Sigma Black Belt -toteutuksesta  Black Belt – mestarin opissa

Muut palvelut

Karelia KATA – väylä jatkuvan parantamisen kulttuuriin

Paranna Lean-menetelmien integraatiota organisaatiosi kehittämiskulttuuriin Karelian valmennus-katan avulla. Onko organisaatiossasi koulutettuja Lean Six Sigma-kehittäjiä?

Edistä jatkuvaa parantamista valjastamalla Black Belt- ja Green Belt -kehittäjät kehittämisprojekteihin. Karelian Lean-asiantuntijat tukevat organisaation kehittäjää parannusprojektissa tai tukevat kehittäjää organisaation parannusprojektiin osallistuvien valmentamisessa. Rakennetaan yhdessä organisaatioosi tuottava ja toimiva Lean Six Sigma menetelmiä hyödyntävä kehittämiskulttuuri. Kysy – kerromme lisää mielellämme!

Lean-työpajat

Työpajat tukevat Yellow Belt- ja Green Belt -koulutuksia, joihin sisältyy oman organisaation kehittämistehtävä. Lean-työpajassa työstät omaa kehittämisprojektiasi ohjaajien tuella DMAIC-syklissä.

Työpajoissa ryhmäydyt muiden projektin parissa työskentelevien kanssa ja muodostatte yhteisen näkemyksen kehittämistyön suunnasta, tavoitteista ja menetelmistä. Vertaistuen sekä ohjaajien tuen avulla raivaatte etenemisen esteitä ja jaatte toimivia ratkaisumalleja toisillenne. Yhden työpajan kesto on 4 h.

Yrityksellesi sopivat ratkaisut Lean Six Sigma -menetelmien hyödyntämiseen

Karelia-ammattikorkeakoulun Lean-tiimi valmentaa organisaatiosi henkilöstön Lean Six Sigma menetelmien käyttöön yrityksesi tarpeita vastaavalla tavalla. Rakennamme tarpeisiisi sopivan palvelun yhdistelemällä haluamiasi Lean-tuoteperheen osia. Organisaatiolle räätälöidyn palvelun hyöty on vahva sitoutuminen yhdessä oman organisaation kehittämistehtävään.

Taloudellista tukea yrityksille!

Tutustu TasmäKoulutustukimahdollisuuteen työmarkkinatori-palvelussa!
Pohjois-Karjalan ELY-keskus voi myöntää harkinnanvaraisesti tukea Pohjois-Karjalaisille yrityksille Lean Six Sigma Green Belt tai Black Belt -koulutukseen, mikäli yrityksestä osallistuu työntekijöitä. Yksinyrittäjille TäsmäKoulutustuki ei ole mahdollinen. Autamme mielellämme tukiasioissa!
Lue lisää tukimahdollisuudesta

Suunnitellaan koulutus tarpeesi mukaan. Ota yhteyttä!

Asiantuntija- ja konsultaatiopalvelut

ryhmakuva netti

Lean-tiimimme tarjoaa koulutusten lisäksi konsultaatio- ja asiantuntija-apua Lean-menetelmien hyödyntämisessä.

Yhteystiedot

Harri Mikkonen
Palveluliiketoiminnan päällikkö
harri.mikkonen(at)karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi

Tutustu Karelian Pulssi-portaalissa Lean-aiheisiin artikkeleihin
Tutustu myös muuhun täydennyskoulutustarjontaamme.