TKI-toiminnan strategiset valinnat

Karelian TKI-toiminta perustuu strategisiin valintoihin. TKI-toimintaa toteutetaan tutkimus- ja kehittämisprojekteina sekä osana opetusta toimeksiantojen, harjoitteluiden tai opinnäytetöiden muodossa. Tavoitteena on osallistua yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen, vahvistaa alueen elinvoimaa, työllisyyttä ja osaamista sekä kehittää osaamista ja asiantuntijuutta Kareliassa. 

Tutustu strategisiin valintoihimme sekä TKI -esimerkkeihin alla.