Kestävää hyvinvointia

Kehitämme joustavia ja vaikuttavia koulutusratkaisuja osaavan henkilöstön, erityisesti sairaanhoitajien, saatavuuden parantamiseksi koko maakunnassa. Tuemme henkilöstön osaamisen kehittymistä muuttuvassa palvelurakenteessa. Edistämme työyhteisöjen toimintakulttuurin ja lähijohtajuuden uudistumista sekä työurien jatkuvuutta.

Uudistamme kestävää hyvinvointia tukevia palveluja ja digitaalisia ratkaisuja yhdessä kumppaniemme kanssa. Rakennamme yhteistyössä tutkimus- ja kehittämisympäristöjä, jotka mahdollistavat osaamisen syventämisen, uusien teknologioiden käyttöönoton ja käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelukehityksen. Toimimme Pohjois-Karjalan nostamiseksi ikäystävällisyyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkimaakunnaksi.

Tutustu projekteihin

Uusimmat julkaisut Pulssi-portaalissa

Ota yhteyttä

projektipäällikkö Jaana Kurki
puh. 050 342 2889

koulutuspäällikkö Tarja Laatikainen
puh. 050 535 2697

koulutuspäällikkö Tuomas Lappalainen
puh. 050 521 5607