opiskelijat

Osaajia tulevaisuuden työelämään

Tuotamme sujuvalla ja laadukkaalla koulutuksella osaajia työelämän tarpeisiin ja vahvistamme yrittäjyyttä. Tarjoamme opiskelijoille selkeitä ja oppijalähtöisiä vaihtoehtoja osaamisen kehittämiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Painotamme oppimista, opiskeluhyvinvointia ja opiskelun yhteisöllisyyttä tukevaa ohjausta.

Vahvistamme koulutuksen laatua ja vetovoimaa koulutuksen profiloinnilla, tiiviillä työelämäkumppanuuksilla sekä korkeakoulujen yhteistyöllä ja työnjaolla. Tarjoamme innovatiivisia ja pedagogisesti laadukkaita digitaalisia oppimissisältöjä ja toteutustapoja. Tarjoamme asiakaslähtöisiä jatkuvan oppimisen palveluita yksilöille ja yhteisöille työelämän muutoksiin ja urapolkujen eri vaiheisiin.

Tuotamme yhteistyöopinnoillamme merkittävää lisäarvoa muiden maamme korkeakoulujen opiskelijoille. Vahvistamme alueen elinvoimaa rohkeilla, tietoon ja tutkimukseen perustuvilla avauksilla.

Tutustu projekteihin

Uusimmat julkaisut Pulssi-portaalissa

Ota yhteyttä

yliopettaja Heikki Immonen
puh. 050 310 9657

koulutuksen kehittämispäällikkö Marjo Nenonen
puh. 050 362 7074

koulutuspäällikkö Harri Mielonen
puh. 050 340 5579

Senior Project Manager Tanja Rimpilä
puh. 050 337 9287