älykästuotanto

Älykäs tuotanto

Opi tehostamaan teknologiayrityksen tuotantoprosesseja ja kilpailukykyä älykkään tuotannon avulla!

Verkkototeutus

 • Opiskelupaikat: 15
 • Tutkinnon laajuus: 60 opintopistettä
 • Kesto: 1 – 2 lukuvuotta
 • Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)
 • Koulutuspaikka: Verkko-opetus

Hakeminen

 • Hakuaika: 7. – 12.8.2024
 • Hakukelpoisuus: Insinööri (AMK), Rakennusarkkitehti (AMK) tai muu soveltuva Suomessa suoritettu tekniikan alan alempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin – tai tohtorin tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tai soveltuvan opistoasteen tutkinto.
 • Opiskelijavalinta: Kirjallinen tehtävä

Älykkään tuotannon avulla lisää kannattavuutta yritykselle

Tuotantoprosessien tehostaminen on teknologiayritysten kannattavuuden kannalta keskeinen kehittämiskohde. Tässä koulutuksessa opit vahvistamaan yrityksesi kilpailukykyä älykkään tuotannon avulla. Opiskeltuasi tutkinnon osaat:

 • ottaa vastuun tuotannon tehostamisen prosesseista omassa organisaatiossasi
 • hyödyntää automaatiota ja tekoälyä tuotannon tehostamisessa
 • hyödyntää oman asiantuntijuutesi laajempaa tietoperustaa tehokkaasti
 • ymmärrät toimialasi kehittämisprosesseja ja valitset tarkoituksenmukaisia kehittämistoimenpiteitä.

Karelian insinööri (ylempi AMK) -opinnoissa vahvistat omaa asiantuntijuuttasi uusimmalla teoriatiedolla ja kehität omaa organisaatiotasi tulevaisuuden haasteita varten. Voit kehittää omaa työtäsi ja organisaatiotasi kehittämiskohteisiin kytkeytyvien oppimistehtävien ja opinnäytetyön avulla.

Älykkään tuotannon asiantuntija työelämässä

Älykkääseen tuotantoon perehtynyt Insinööri (ylempi AMK) tehostaa teknologiayrityksen tuotantoa ja kannattavuutta erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Voit toimia myös julkishallinnossa tai kolmannella sektorilla.

Ammattinimikkeitä

 • tuotantopäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • projektipäällikkö
 • kehityspäällikkö
 • laatupäällikkö
 • kehitysinsinööri
 • yrittäjä

Sinua voisi kiinnostaa tutkinnoistamme myös:

Katso video