tietojenkasittely kuva

 

Tradenomi, tietojenkäsittely

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 50
Opetusmuoto: Päivätoteutus. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti klo 8 - 18 välillä. Opinnot on mahdollista suorittaa etäopintoina lukuunottamatta opiskelujen kahta ensimmäistä päivää. Etäopiskeluun tarvitset oman tietokoneen, internetyhteyden, mikrofonillisen headsetin sekä web-kameran.

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 14. – 28.3.2018

Valintaperusteet ja pääsykokeet

Opetussuunnitelma

Verkkosovellusten ja -pelien määrä kasvaa valtavaa vauhtia, ja Rovion ja Supercellin kaltaiset menestystarinat ovat todistaneet, että suomalainen osaaminen on alan huippua myös globaalissa mittakaavassa. Varmaa on myös se, että tarve hyvistä tekijöistä kasvaa tulevaisuudessa.

Karelia-ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tradenomina työskentelet erilaisten tietojärjestelmien asiantuntijana. Voit toimia sähköisen liiketoiminnan ja asioinnin tai pelialan kehittämisen tehtävissä.

Tietojenkäsittelyn tradenomina sinulla on mahdollisuus työllistyä esimerkiksi tietojärjestelmäasiantuntijaksi, ohjelmoijaksi, sovelluskehittäjäksi, ylläpitäjäksi, projektipäälliköksi, IT-tukihenkilöksi, pelilogiikkaohjelmoijaksi, skriptaajaksi, tekoälyohjelmoijaksi, grafiikkaohjelmoijaksi tai yrittäjäksi.

Opiskeltavat sisällöt liittyvät muun muassa ohjelmointiin ja sovelluskehitykseen, pelien tekoälyyn, tietokanta- ja tietovarasto-osaamiseen, verkkoliiketoimintaan, yritysten tietojärjestelmiin ja järjestelmäintegraatioon. Projektien kautta voidaan nopeasti reagoida alan uusimpiin tuuliin, joten ne ovat merkittävä osa opintojasi.

Opetus tapahtuu verkon välityksellä, joten opiskelu on mahdollista myös etänä.

opintopolku nappi uusi2