Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus 15 op

Täydennä fysioterapian osaamistasi psykofyysisen fysioterapian 15 op koulutuksessa! Psykofyysisellä fysioterapialla edistetään asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä huomioiden kehon ja mielen keskinäinen vuorovaikutus. Psykofyysisillä menetelmillä lisätään asiakkaan tietoisuutta voimavaroista, kehon hahmottamisesta, kivun lievittämisestä, stressinhallinnasta ja rentoutumisesta.

Koulutusaika: 23.4.2021 — 9.4.2022.
Koulutuspaikka: Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

Lue lisää koulutuksesta osoitteessa www.karelia.fi/koulutustarjonta
Tutustu koulutusesitteeseen Psykofyysinen fysioterapia koulutusesite