Pohjois-Karjalan energia­neu­vonta mukana Silva Metsä­näyt­te­lyssä 8.-9.9.2023

Mietit­tääkö energiaan liittyvät asiat? Hae vinkit energian­säästöön Silva Metsä­näyt­te­lystä 8.- 9.9.2023! Tule käymään osastolla 205 ja nappaa mukaan viimei­simmät vinkit energian­säästöön. Samalla osastolla tutustut myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun energia- ja kiertotaloushankkeisiin.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa maksu­tonta energia­neu­vontaa taloyh­tiöille ja kotita­louk­sille sekä kunnille ja pk-yrityk­sille. Ota yhteyttä alueel­liseen energia­neu­vojaan. Energia­neuvoja antaa puolu­ee­tonta ja maksu­tonta tietoa energia­te­hok­kuuden ja uusiu­tuvan energian lisää­misen keinoista lähellä sinua.

Pohjois-Karjalan energia­neuvoja:
Anssi Kokkonen, [email protected], puh. 050 570 9419