Avoin AMK ohjaus

Varaa henki­lö­koh­tainen ohjausaika

  • Mieti­tyt­tääkö jokin avoimen amk:n opinnoissa? 
  • Kaipaatko tukea opiskeluvalintoihin? 
  • Onko opintojen etene­mi­sessä vaikeuksia? 

Varaa henki­lö­koh­tainen ohjausaika kalen­te­rista. Voit ottaa yhteyttä myös sähkö­pos­tilla ([email protected] tai [email protected])


Miten pääsen alkuun avoimen opinnoissa?

Katso lisäoh­jeita Karelia­tun­nusten käyttöön­ottoon, Moodleen kirjau­tu­miseen sekä opinto­suo­ri­tusotteen saamiseen.
Katso myös avoimen AMK:n usein kysytyt kysymykset UKK

Kaipaatko apua opiske­lu­hy­vin­vointiin, oppimisen edistä­miseen oppimis­vai­keuksiin tai opinto­so­si­aa­lisiin etuuksiin?
Ota yhteyttä kuraat­to­rei­himme.

Haluatko lisätietoja Karelia-amk:n tutkin­noista? Kysy lisää koulu­tusten opinto-ohjaa­jilta.

Hyödyl­lisiä linkkejä