Avoin AMK ohjaus

Vauhtia avoimen AMK:n opiskeluun

Mieti­tyt­tääkö jokin Karelian avoimen AMK:n opiske­lussa – tule mukaan nettiohjaukseen!

Tulossa olevat avoimen AMK:n nettioh­jaukset Teamsissa:

Voit lähettää etukäteen kysymyksiä niina.pennanen@karelia.fi

Henki­lö­koh­taiset ohjaukset

Jos haluat henki­lö­koh­taista ohjausta, voit varata puolen tunnin ohjausajan alla olevista vaihtoeh­doista tällä lomak­keella.

  • maanan­taina 13.9.2021 klo 14-15 ja klo 16-17
  • keski­viikkona 15.9.2021 klo 14-15 ja klo 16-17 
  • torstaina 28.10.2021 klo 15-17 
  • keski­viikkona 3.11.2021 klo 15-17

Miten pääsen alkuun avoimen opinnoissa?

Katso lisäoh­jeita Karelia­tun­nusten käyttöön­ottoon, Moodleen kirjau­tu­miseen sekä opinto­suo­ri­tusotteen saamiseen. 

Hyödyl­lisiä linkkejä: 

Avoimen AMK:n usein kysytyt kysymykset UKK

Haluatko lisätietoja Karelia-amk:n tutkin­noista. Voit kysellä lisää koulu­tusten opinto-ohjaa­jilta.

Tutustu Karelian uuden opiske­lijan oppaaseen.

Kaipaatko apua opiske­lu­hy­vin­vointiin, oppimisen edistä­miseen oppimis­vai­keuksiin tai opinto­so­si­aa­lisiin etuuksiin? Ota yhteyttä kuraat­to­rei­himme.

Ota Word, Excel, Power ja Teams haltuun Karelian avoimen AMK:n Digitaidot kunnolla vauhtiin koulu­tuk­sessa:
Digitaidot kunnolla vauhtiin 1-3 op V (25.10. – 17.12.)

Opiske­lu­taito-webinaarit

Opiske­lu­taidot: Opi ja oivalla, näkökulmia oppimiseen (Yle Oppiminen).

Ajanhal­linta (Työter­veys­laitos)