Avoin AMK ohjaus

Varaa henki­lö­koh­tai­nen ohjausaika

  • Mieti­tyt­tääkö jokin avoimen amk:n opinnoissa? 
  • Kaipaatko tukea opiskeluvalintoihin? 
  • Onko opin­to­jen etene­mi­sessä vaikeuksia? 

Varaa henki­lö­koh­tai­nen ohjausaika kalen­te­rista. Voit ottaa yhteyttä myös sähkö­pos­tilla ([email protected] tai [email protected])


Miten pääsen alkuun avoimen opinnoissa?

Katso lisä­oh­jeita Kare­lia­tun­nus­ten käyt­töön­ot­toon, Mood­leen kirjau­tu­mi­seen sekä opin­to­suo­ri­tusot­teen saami­seen.
Katso myös avoimen AMK:n usein kysytyt kysy­myk­set UKK

Kaipaatko apua opis­ke­lu­hy­vin­voin­tiin, oppi­mi­sen edis­tä­mi­seen oppi­mis­vai­keuk­siin tai opin­to­so­si­aa­li­siin etuuk­siin?
Ota yhteyttä kuraat­to­rei­himme.

Haluatko lisä­tie­toja Karelia-amk:n tutkin­noista? Kysy lisää koulu­tus­ten opinto-ohjaa­jilta.

Hyödyl­li­siä linkkejä