Avoin AMK ohjaus

Innostu ja aloita opiskelu avoimessa AMK:ssa

Tule kuunte­lemaan mitä kaikkea Karelian avoimessa AMK:ssa voi syksyllä opiskella, mitä mahdol­li­suuksia on suunnata polkuo­pin­tojen kautta kohti tutkintoa ja mitä ovat YAMK-opinnot.

Keski­viikkona 4.8.2021 klo 14-15, liity mukaan infoon Teamsissa.

Miten pääsen alkuun avoimen opinnoissa?

Katso lisäoh­jeita Karelia­tun­nusten käyttöön­ottoon, Moodleen kirjau­tu­miseen sekä opinto­suo­ri­tusotteen saamiseen. 

Hyödyl­lisiä linkkejä: 

Avoimen AMK:n usein kysytyt kysymykset UKK

Haluatko lisätietoja Karelia-amk:n tutkin­noista. Voit kysellä lisää koulu­tusten opinto-ohjaa­jilta.

Ota digitaidot haltuun Karelian avoimen AMK:n Digitaidot kunnolla vauhtiin koulutuksessa. 

Opiske­lu­taito-webinaarit

Opiske­lu­taidot: Opi ja oivalla, näkökulmia oppimiseen (Yle Oppiminen).

Ajanhal­linta (Työter­veys­laitos)