Avoin AMK ohjaus

Vauhtia avoimen AMK:n opiskeluun

Mieti­tyt­tääkö jokin Karelian avoimen AMK:n opiske­lussa – tule mukaan nettiohjaukseen!

Mitä ja milloin: Avoimen AMK:n netti­ky­se­ly­tunti keski­viikkona  5.5.2021 klo 14.00 – 15.00.

Mikä mieti­tyttää tai mihin tarvitset apua – tule ja kysy. 

Oletko päässyt kirjau­tumaan opinto­jak­solle? Miten paljon avoimen opiskeluun pitää varata aikaa? Kaipaatko vinkkejä opiske­lujen suunnit­teluun? Keskus­tellaan porukalla näistä tai muista teidän halua­mis­tanne aiheista. 

Voit halutessasi laittaa meille etukäteen kysymyksiä sähkö­postiin, joihin vastaamme tilaisuudessa

Klikkaa itsesi paikalle tästä

Käytämme nettioh­jauk­sessa Teams-alustaa. Annamme lisää ohjeita nettioh­jauksen alussa. Teamsiin kirjau­tu­misohje alta:

Mitä ja milloin: Avoimen AMK:n nettiohjaus torstaina 10.6.2021 klo 16.00–17.30.


Klikkaa itsesi paikalle tästä

Käytämme nettioh­jauk­sessa Teams-alustaa. Annamme lisää ohjeita nettioh­jauksen alussa. Teamsiin kirjau­tu­misohje alta:

Alussa on info avoimen AMK:n opiskeluun liittyen ja keskus­telua. Sen jälkeen on mahdol­lista kysellä vapaasti suoraan ohjaa­jilta tai chatin kautta ja myös saada vinkkejä opiskeluun toinen toisiltanne.

Kello 16.00 – 17.00

  • Ilmoit­tau­tu­minen ja tunnusten käyttöönotto
  • Mikä ihmeen Moodle, Peppi ja Pakki?
  • Mitä on avoin AMK opiskelu?
  • Opintojen suunnittelu, ajanhal­linta ja opiskeluvinkkejä.

Kello 17.00 – 17.30

  • Mikä mieti­tyttää tai mihin tarvitset apua – tule ja kysy. Voit tulla paikalle pelkästään tähän osioon.

Voit halutessasi laittaa meille etukäteen kysymyksiä sähkö­postiin, joihin vastaamme tilaisuudessa.

Tilai­suuden diat löydät täältä

Maarita Mannelin
maarita.mannelin@karelia.fi

Niina Pennanen
niina.pennanen@karelia.fi

Hyödyl­lisiä linkkejä: 

Täältä löydät avoimen AMK:n usein kysytyt kysymykset vastauksineen. 

Ohje Karelia­tun­nusten käyttöönottoon

Ota digitaidot haltuun Karelian avoimen AMK:n Digitaidot kunnolla vauhtiin koulutuksessa. 

Opiske­lu­taito-webinaarit

Opiske­lu­taidot: Opi ja oivalla, näkökulmia oppimiseen (Yle Oppiminen).

Ajanhal­linta (Työter­veys­laitos)