EXAM Automaattisesti arvioitava tentti

exam logo black small 230x128 EXAM Automaattisesti arvioitava tentti

Opettaja voi Yleisessä sekä Henkilökohtaisessa tentissä ottaa käyttöön automaattisen arvioinnin, kun tentti sisältää VAIN automaattisesti arvioitavia kysymyksiä (yksi-oikein ja monta-oikein monivalintakysymykset sekä aukkotehtävä).

• Automaattisesti arvioidussa tentissä opiskelijoiden tenttisuoritukset siirtyvät opettajan Suoritukset näkymässä ”Arvioitavana olevat tenttivastaukset” –listalta ”Arvioidut tenttivastaukset” –listaan. Opiskelijoille lähtee jo tässä vaiheessa sähköpostiin? tieto automaattisesti arvioidusta tentistä huomautuksella “Suoritus on automaattisesti arvioitu”.
• Opettaja voi vielä muuttaa automaattisesti arvioitujen tenttien arviointia ja palautetta. Opettajan tulee vielä valita ”Lukitse ja tiedota opiskelijaa” ‑painike, jotta suoritukset lukittuvat ja siirtyvät ”Rekisteröidyt tenttisuoritukset” –listaan. Tällöin lähtee vielä toinen viesti opiskelijalle kuten normaaliprosessissa.
• Jos tentille on määritelty tietty määrä suorituskertoja ja opiskelijan suorituskerrat ovat täyttyneet, vapautuu uusi suorituskerta vasta kun suoritus on lukittu eli klikattu “Lukitse ja tiedota opiskelijaa” ‑painiketta.
• Opiskelijoille voi tentistä antaa palautetta vain tenttisuoritus kerrallaan.

Automaattisesti arvioitavan tentin luominen

1. Luo joko Yleinen tentti tai Henkilökohtainen tentti
2. Klikkaa Julkaise ‑välilehdellä Automaattinen arviointi (ei käytössä) ‑kohdassa Ota käyttöön


EXAM automaattisesti 1

3. Määrittele tentissä käyttöönottamallesi arviointiasteikolle arvosanajakaumat prosenttiosuuksina (%) kokonaispistemäärästä. Exam näyttää ko. prosenttiosuuden pisteiden alarajan.
Huom. Hyväksytty-Hylätty ‑asteikolla riittää prosenttien antaminen hyväksytylle arvosanalle.


EXAM automaattisesti 2

Huom. Tenttiin voi vielä myöhemminkin lisätä kysymyksiä, jolloin %-jakauma pysyy ennallaan ja se tulee vaihtaa, jos tarpeen.

4. Määritä, koska arviointi tulee näkyviin opiskelijalle.


EXAM automaattisesti 3

5. Lopuksi Tallenna tai Tallenna ja julkaise tentti, jolloin se tulee opiskelijoiden varattavaksi. Ennen julkaisua voit esikatsella tentin.