EXAM – Ohjeet tent­ti­vie­rai­luun muualta tule­ville opiskelijoille

Tent­ti­vie­railu tarkoit­taa sitä, että suori­tat oman korkea­kou­lusi opin­to­jak­son tentin jonkun toisen korkea­kou­lun EXAM-tent­ti­ti­lassa. Tarkista ennen tent­ti­va­rauk­sen tekoa kohde­kor­kea­kou­lun tent­ti­ti­lo­jen aukio­loa­jat, kulkuoi­keu­det ym. korkea­kou­lu­koh­tai­set ohjeet. 

Hygie­nia EXAM Tenttituvassa:

Tilassa on käsi­de­siä sekä näppäi­mis­tön, hiiren ja pöytä­pin­nan pyyh­ki­mi­seen tarkoi­te­tut puhdis­tusai­neet. Muista pyyhkiä tent­ti­paik­kasi ennen ja jälkeen tentin!

Kampuk­selle ei saa tulla sairaana!
Mikäli sairas­tut, peru tent­ti­ti­lai­suu­tesi EXAM järjestelmästä.

Ota huomioon nämä asiat, kun olet tulossa tent­ti­vie­rai­lulle Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lun EXAM Tenttitupaan:

Tentti-ilmoit­tau­tu­mi­nen ja tent­tia­jan varaa­mi­nen tapah­tuu aina oman korkea­kou­lun tunnuk­silla oman korkea­kou­lun EXAMissa.

Tent­ti­tu­van tent­ti­ko­neilta on estetty verk­ko­lii­kenne muualle kuin EXAMiin ja käytet­tä­vissä tentin aikana on vain nämä ohjel­mat: Acrobat Reader, Calcu­la­tor, Excel, Irfan­View, Notepad++, Power­Point, VLC, Word. Jos tent­tiin vastaa­mi­sessa tarvi­taan muita ohjel­mia, et voi suorit­taa tenttiä Karelia amk:n Tenttituvassa.

Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lun EXAM Tent­ti­tupa (E226) sijait­see Tikka­rinne kampuk­sella, Tikka­rinne 9, E-talo. Tent­ti­tupa sijait­see kampuk­sella 2. kerrok­sessa (sisään­tu­lo­ker­ros) kirjas­ton vieressä.

EXAM Tent­ti­tupa on avoinna tent­ti­vie­rai­luille ma – pe klo 8.00 – 17.00. Kampuk­sen pääovet ovat avoinna ma – to klo 7.30 – 16.30 ja pe klo 7.30 – 15.30. Huom! Mikäli tent­tisi alkaa perjan­taina klo 16, saavu sisään ennen klo 15.30.
HUOM! Poik­kea­vat aukio­loa­jat löydät EXAM oppaan etusi­vulta.

EXAM Tent­ti­tu­paan et tarvitse kulku­kort­tia tms., vaan tent­ti­ti­lan oven sähkö­lukko aukeaa aina viittä vaille tasa­tun­nin ja on avoinna 15 minuut­tia (esim. klo 8.55 – 9.10). Tentit avau­tu­vat aina tasa­tun­nein (esim. klo 9.00). Varmista siis, että olet ajoissa paikalla, muuten et pääse enää tent­ti­ti­laan sisään.

Tent­ti­ko­neelle kirjau­tu­mi­seen vaadit­ta­vat tunnuk­set löydät tent­ti­pis­teeltä ja EXAMiin kirjau­dut koti­kor­kea­kou­lun tunnuksilla.

EXAM Tent­ti­tu­vassa on reaa­liai­kai­nen ja tallen­tava kame­ra­val­vonta. Kun varaat tent­tia­jan Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lun EXAM Tent­ti­tu­vasta, hyväk­syt Karelia-EXAM:n käyt­tö­eh­dot

Pääl­lys­vaat­teet ja muut tavarat jäte­tään tent­ti­ti­lan ulko­puo­lella olevaan lukol­li­seen loke­roon, jonka avaimen saa ottaa tent­ti­ti­laan. EXAM Tent­ti­tu­paan ei saa viedä mitään muuta kuin kuval­li­sen henki­löl­li­syys­kor­tin ja lokeron avaimen. 

Tent­tiin liit­ty­vissä ongel­missa ota yhteyttä oman korkea­kou­lusi EXAM-tukeen tai tentaat­to­riisi.
Tent­ti­ko­nee­seen kirjau­tu­mi­seen liit­ty­vissä ongel­missa ota yhteyttä Kare­lian Help­des­kiin [email protected] tai Kare­lian EXAM tukeen [email protected].

Lisä­tie­toa: Kare­lian EXAM-opas