Pulssi-portaalin julkaisuohjeet

Pulssi on Karelia-ammattikorkeakoulun jatkuvasti päivittyvä portaali, jossa julkaistaan Karelian henkilöstön ja yhteistyökumppanien tuottamia asiantuntija-artikkeleita, uutisia, videoita ja podcasteja.

Pulssi tuo näkyväksi Karelian asiantuntemusta ja vaikuttavuutta erityisesti työelämän kehittämisen näkökulmista. Pulssi levittää tietoa myös Karelian koulutuksesta, opetuksesta, tapahtumista ja muista ajankohtaisista teemoista.

ISSN 2737-2766

Aineistot osoitteeseen [email protected]

Pulssin toimituskunta

Pulssin juttutyypit

1. Asiantuntija-artikkelit

Asiantuntija-artikkelit tarjoavat lukijoille uutta tietoa ja näkökulmia tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten hyödyntämiseen. Asiantuntija-artikkelit on suunnattu ammattilaisille, jotka soveltavat tietoa käytännön työssään.

Asiantuntija-artikkeleissa painotetaan asiantuntijan ammatillista näkökulmaa: mitä uutta tietoa artikkeli tuo, miksi kehittämis- tai tutkimushanke on tärkeä, minkä käytännön ongelman se ratkaisee tai mitä sen tulokset tarkoittavat työelämälle ja yhteiskunnalle. Myös koulutukseen ja opetukseen liittyvät asiantuntija-artikkelit ovat tervetulleita.

Asiantuntija-artikkelit voivat olla esimerkiksi:

 • tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia ja niiden soveltamismahdollisuuksia työelämässä
 • kuvauksia uusista pedagogisista menetelmistä ja kokeiluista
 • esimerkkejä Karelian alueellisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ammatillisessa kontekstissa
 • kuvauksia oman ammattialan kehittämisestä
 • ajankohtaisia ilmiöitä omalla alalla tai korkeakoulusektorilla kommentoivia puheenvuoroja

Artikkelin rakenne on vapaa, ja suositeltu pituus on 6000-10 000 merkkiä. Asiantuntija-artikkelien teksti menee suoraan asiaan ja tekstin rakenne on tieteellistä artikkelia vapaampi. Artikkelissa on hyvä olla viittauksia aikaisemmin tuotettuun tietoon tai tutkimukseen ts. keskustelua aiemman tiedon kanssa. Ks. tarkemmat kirjoitusohjeet.

Artikkelien julkaisutyyppi on D1 Ammatillinen artikkeli (ks. OKM:n julkaisutyypit).

Kaikki Pulssissa julkaistut asiantuntija-artikkelit rinnakkaistallennetaan Karelian kirjaston toimesta Theseus-verkkokirjastoon, missä ne saavat pysyvän URN-tunnisteen. Rinnakkaistallennetut artikkelit löytyvät myös kansallisesta Finna-hakupalvelusta.

2. Uutiset, hanke-esittelyt, matkakertomukset, haastattelut

Asiantuntija-artikkeleita lyhyempiä (1-2 liuskaa) ja tyyliltään suurelle yleisölle suunnattuja, kevyempiä juttuja, jotka kertovat Karelian ajankohtaisesta toiminnasta ja joiden sisällön ymmärtäminen ei edellytä erityistä perehtyneisyyttä alaan.

Jutut voivat olla esimerkiksi:

 • hankkeiden ja kokeilujen esittelyjä
 • kuvauksia tapahtumista, seminaareista, opintomatkoista tai kansainvälisistä vierailuista
 • konkreettisia esimerkkejä Karelian ja sen kumppaneiden välisestä yhteistyöstä esim. opiskelijaprojekteissa
 • haastatteluja ja henkilöjuttuja kuten alumnitarinoita

Juttujen julkaisutyyppi on E1 Yleistajuinen artikkeli (ks. OKM:n julkaisutyypit).

3. Podcastit ja videot

Podcastit ja videot julkaistaan Pulssissa upotuksena Karelian ylläpitämiltä kanavilta YouTubesta, Soundcloudista tai Spotifysta. Aineistojen on perustuttava tekijän Kareliassa tekemään tutkimus- ja asiantuntijatyöhön. Pulssissa ei julkaista mainos- tai promootiomateriaalia.  Saavutettavuuden vuoksi videoiden on oltava tekstitettyjä, ja podcasteista on oltava saatavilla tekstivastine.

Podcasteissa ja videossa on oltava seuraavat tiedot:

 • Tekijöiden nimet ja roolit (esim. käsikirjoittaja, toimittaja, tuottaja). 
 • Julkaisuvuosi. 
 • Karelia-ammattikorkeakoulu + mahdollinen hanke

Pulssissa voidaan nostaa esille myös Avointen oppimateriaalien kirjastoon (aoe.fi) tallennettuja materiaaleja. Pulssiin liitetään oppimateriaalin tiivis kuvaus, käyttötarkoitus ja kohdeyleisö sekä pysyvä linkki aoe.fi -palvelussa.

Videoiden ja podcastien julkaisutyyppi on I1 Audiovisuaalinen julkaisu (ks. OKM:n julkaisutyypit).

Ohjeita kirjoittamiseen

Löydät runsaasti yleisohjeita verkkotekstin kirjoittamiseen Karelian Julkaisijan oppaan sivulta Näin kirjoitat hyvän verkkotekstin. Oppaan sisällöt löytyvät tiivistetysti myös videomuodossa.

 • Lisää artikkelin alkuun ingressi, jossa kerrot lyhyesti (3-5 virkettä) artikkelin pääkohdat.
 • Saavutettavuuden vuoksi käytä artikkelin tekstissä mahdollisimman selkeää kieltä. Selkeä kieli on ymmärrettävää yleiskieltä, joka ei sisällä erikoista sanastoa tai vaikeaselkoisia rakenteita. Vältä monimutkaisuutta!
 • Käytä väliotsikointia! Otsikot tekevät tekstistä helposti silmäiltävää ja selailtavaa. Verkkotekstissä otsikoita kannattaa käyttää reilusti, sillä silmä hakeutuu leipätekstistä erottuviin elementteihin. Koska ihmiset tutkivat tyypillisesti sivun sisältöä otsikoita silmäilemällä tai selailemalla, otsikoiden kannattaa olla kuvaavia ja täsmällisiä. Lauseotsikko on usein toimiva.
 • Artikkeleihin voi liittää kuvia tai kaavioita. Toimitathan kuvista mahdollisimman hyvälaatuisen version toimitukseen, esim. kaaviokuva alkuperäisessä tiedostomuodossaan. Saavutettavuuden varmistamiseksi toimituskunta lisää kuviin ja kuvioihin vaihtoehtoiset tekstit (ALT-tekstit). Valokuvista on aina mainittava kuvaaja. Julkaisuissa on mahdollista käyttää myös tekoälyn laatimia kuvia. Kuvan yhteydessä tulee kertoa, että kuva on laadittu tekoälyn avulla. Myös kuvan mahdolliset muokkaukset tulee merkitä. HUOM! Tutustu käyttämäsi palvelun käyttöehtoihin. Esimerkiksi Midjourneyn ilmaiskäyttö edellyttää kuvien lisensointia CC-BY-NC -ehdolla.
 • Kirjoittajat noudattavat Hyvää tieteellistä käytäntöä eli HTK-ohjetta 2023 (HTK-ohje 2023). Huolehdi, että viittaukset aikaisempiin tutkimustuloksiin on merkitty HTK-ohjeen mukaisella tavalla ja että lähdeluettelossa on vastaavasti mainittu keskeinen lähdekirjallisuus. Lähdemerkinnöissä voi noudattaa esimerkiksi Karelian opinnäytetöiden ohjeistusta. Lähteitä voi linkittää myös suoraan tekstiin.

Kaikki tekstit oikoluetaan toimituskunnan toimesta ennen julkaisua. Toimituskunta pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa. Kirjoittajilla on oikeus tarkistaa teksti ennen julkaisua, mikäli siihen on tehty muutoksia. Kirjoittajille ilmoitetaan, kun teksti on julkaistu Pulssi-portaalissa.