Sosionomi

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 50 (AMK-valintakoe 25, Todistusvalinta 25: ylioppilastutkinto 15, ammatillinen perustutkinto 6
Opetusmuoto: Päivätoteutus. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti klo 8 — 18 välillä.

Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus 

Hakuaika: Kevään yhteishaku 17. — 31.3.2021
Hakeminen -> Valintaperusteet, kevät 2021

Opetussuunnitelma

Sosiaalipalvelut uudistuvat, ja tarve alan asiantuntijoista kasvaa samaa vauhtia. Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuneena sosionomina hallitset sekä asiakastyön että sosiaalipalvelujen kehittämisen, mikä avaa laajat työllistymismahdollisuudet.

Sosionomina voit työllistyä julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille muun muassa varhaiskasvatuksen, nuoriso- ja perhetyön, vanhus- ja vammaistyön tehtäviin. Sosionomina voit toimia ohjaajana päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa. Sosionomeja toimii myös esimiestehtävissä.

Sosionomeja toimii muun muassa sosiaaliohjaajina, palveluohjaajina, perhetyöntekijöinä, päivätoiminnan ohjaajina, asumispalveluyksikön ohjaajina, projektityöntekijöinä.

Opintosi rakentuvat yhteiskunta- ja kasvatustieteellisistä sisältökokonaisuuksista käytäntöä unohtamatta. Opinnoissa korostuu sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen yhteistyö.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2