Tradenomi, liiketalous, monimuotototeutus

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 
Tutkintonimike: 
Tradenomi (AMK) 

Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 30 (Valintakurssi 30)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus. Lähiopetusta 2 päivää kuukaudessa.

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 17.3. — 31.3.2021

Hakeminen -> Valintaperusteet

Opetussuunnitelma

Liike-elämässä menestymiseen tarvitaan oman alan asiantuntijuuden ohella riittävä ymmärrys liiketoiminnan kokonaisuuksista ja yleisistä lainalaisuuksista. Monipuolisuuden tarve korostuu tulevina vuosina, kun digitalisaatio muokkaa ja murskaa vanhoja rakenteita ja toimintatapoja.

Karelia-ammattikorkeakoulun tradenomiopinnoissa ovat vahvasti mukana liiketalouden eri osa-alueet. Monimuotototeutuksessa voit syventää osaamistasi erityisesti taloushallinnon osa-alueella tai sisällyttää siihen muita täydentävän osaamisen opintoja esim. yrittäjyydestä, markkinoinnista tai johtamisesta.

Tyypillisiä tradenomien työtehtäviä ovat palvelupäällikkö, asiakasneuvoja, henkilöstösuunnittelija, yksikön esimies, myyntipäällikkö, asiakkuuspäällikkö, controller, myymäläpäällikkö, vientisihteeri, HR-koordinaattori, yrittäjä, rahoitusneuvoja, toimitusjohtaja, kirjanpitäjä, tiimivastaava, vakuutusneuvoja ja markkinointipäällikkö.

Opintojesi aikana teet tiivistä yhteistyötä yritysten ja sidosryhmien kanssa ja rakennat näin verkostoasi jo opiskellessasi. Tärkeä osa opintojasi ovat kieli- ja viestintäopinnot, joissa painotetaan erityisesti työelämässä tarvittavaa kielitaitoa. Kielitaitoasi voit kehittää myös opiskelemalla tai harjoittelemalla ulkomailla.

Jos toimit jo yrittäjänä tai suunnittelet oman yrityksen perustamista, on osa opinnoista, tai vaikkapa kansainvälinen vaihto, harjoittelu ja opinnäytetyö tapauskohtaisesti yhdistettävissä omaan liiketoimintaasi tai oman yritysideasi kehittämiseen.

Opiskelijat liiketalouden monimuotokoulutukseen valitaan valintakurssin perusteella. Valintakurssi on Karelian tradenomitutkintoon kuuluva opintojakso Juridiikan perusteet, 5 opintopistettä. Verkkokurssi toteutetaan välittömästi hakuajan jälkeen huhtikuussa 2020. Tarkemmat tiedot kurssista lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

opintopolku nappi uusi2