Tradenomi, liiketalous

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 80 (AMK-valintakoe 31, Todistusvalinta 48: ylioppilastutkinto 32, ammatillinen perustutkinto 16)
Opetusmuoto: Päivätoteutus. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti klo 8 — 18 välillä.

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 17.3. — 31.3.2021

Hakeminen -> Valintaperusteet

Opetussuunnitelma

Liike-elämässä menestymiseen tarvitaan oman alan asiantuntijuuden ohella riittävä ymmärrys liiketoiminnan kokonaisuuksista ja yleisistä lainalaisuuksista. Monipuolisuuden tarve korostuu tulevina vuosina, kun digitalisaatio muokkaa ja murskaa vanhoja rakenteita ja toimintatapoja.

Karelia-ammattikorkeakoulun tradenomi-opinnoissa ovat vahvasti mukana liiketalouden eri osa-alueet, mikä antaa sinulle valmiudet työllistyä laajasti eri tehtäviin markkinoinnissa, taloushallinnossa tai yrittäjyydessä.

Tyypillisiä tradenomien työtehtäviä ovat palvelupäällikkö, asiakasneuvoja, henkilöstösuunnittelija, yksikön esimies, myyntipäällikkö, asiakkuuspäällikkö, controller, myymäläpäällikkö, vientisihteeri, HR-koordinaattori, yrittäjä, rahoitusneuvoja, toimitusjohtaja, kirjanpitäjä, tiimivastaava, vakuutusneuvoja ja markkinointipäällikkö.

Opintojesi aikana teet tiivistä yhteistyötä yritysten ja sidosryhmien kanssa ja rakennat näin verkostoasi jo opiskellessasi. Tärkeä osa opintojasi ovat kieli- ja viestintäopinnot, joissa painotetaan erityisesti työelämässä tarvittavaa kielitaitoa. Kielitaitoasi voit kehittää myös opiskelemalla tai harjoittelemalla ulkomailla.

Jos toimit jo yrittäjänä tai suunnittelet oman yrityksen perustamista, on osa opinnoista, tai vaikkapa kansainvälinen vaihto, harjoittelu ja opinnäytetyö tapauskohtaisesti yhdistettävissä omaan liiketoimintaasi tai oman yritysideasi kehittämiseen.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2