Alumnien kertomaa

Alumni, kerro urata­rinasi ja anna opiske­li­joille ja hakijoille esimerkki siitä, kuinka oma ura löytyy valmis­tu­misen jälkeen. Tulemme hyödyn­tämään urata­ri­noita opiske­li­joiden ohjauk­sessa. Julkai­semme osan tarinoista myös tällä sivus­tolla sekä alumni-viestinnässä.

Lähetä urata­rinasi ja kuvasi osoit­teeseen: [email protected]

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tekniikan ja liikenteen ala

Yhteis­kun­ta­tie­teiden, liike­ta­louden ja hallinnon ala