Kategoria: Videot

 • Tukea digirohkeuden löytämiseen

  Digitalisaation kehitys on tuonut digipalvelut osaksi jokaisen kansalaisen arkea. Tarvitaan digirohkeutta ja -taitoja digipalveluiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja osallistumiseksi digiyhteiskuntaan. Tähän aiheeseen on tarttunut SoTyDigi-hanke lukuisien yhteistyökumppaneittensa kanssa. Digirohkeus ja digiosallisuus tuodaan valokeilaan 6.-10.11.2023 järjestettävällä Rohkeasti Digiä! -viikolla. Pohdimme ja ratkomme yhdessä keinoja, miten meistä jokaisesta voisi tulla rohkeampi digilaitteiden ja -palveluiden parissa ja kuinka tuemme…


 • Hiljainen tieto on tärkeä tiedon laji

  Tieto voidaan jakaa pääpiirteittäin erilaisiin tiedonlajeihin. Yksi jako on eksplisiittinen ja hiljainen tieto (tacit knowledge). Eksplisiittinen tieto on sitä tietoa, jonka pystymme pukemaan sanoiksi, kirjoittamaan esimerkiksi ohjekirjoiksi tai koodaamaan jollain muulla tavalla näkyväksi. Hiljainen tieto taas on sellaista tietoa, joka on mielessämme ja jota emme osaa kuvata sanoilla. Hiljainen tieto pitkälti kontekstisidonnaista, se sisältää sosiaalisia…


 • Moniammatillinen tieto on organisaatiolle arvokasta

  Moniammatillisella tiedonmuodostuksella voidaan ymmärtää asiaa tai työtehtävää paremmin ja saada tuo uusi ymmärrys osaksi ammattikäytäntöjä. Perinteisessä organisaatiossa ammatit toimivat usein erillään toisistaan. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia organisaation rattaiden pyörimiseen, jos tieto ei liiku tarpeeksi nopeasti eri tehtävien välillä. Usein organisaatiot pyrkivät poistamaan tätä ongelmaa yhteistyön ja moniammatillisuuden avulla. Moniammatillisuudessa useamman eri ammattihenkilön tieto yhdistyy osittain…


 • Tiedon muodostamisen prosesseilla vältetään tietovinoumia

  Työssä opimme jatkuvasti uutta ja meille syntyy työkokemusta – meistä tulee oman työmme asiantuntijoita. Tämä asiantuntijatieto on hyvin tärkeää työtehtävien tehokkaan suorittamisen kannalta. Samalla meille saattaa kuitenkin syntyä vanhentuneita käsityksiä eri asioista, tai meille voi syntyä tietovinoumia. Tiedolla johtamisen prosesseilla pyritään korjaamaan näitä vinoumia. Oheisella videolla käsittellään tietovinoumista yleisimpiä: saatavuusvinoumaa, selviytymisvinoumaa, vahvistusvinoumaa, sädekehävaikutusta ja jälkiviisautta.…


 • Tiedon hyödyntäminen organisaatiossa vaatii yksilön tiedon käsitteellistämistä, koontia ja uudelleen muotoilua

  Tieto ja uuden tiedon muodostaminen lähtee aina yksilön mielestä. Jotta tieto saadaan hyötykäyttöön se pitää pystyä käsitteellistämään yksilön mielestä ja jakamaan organisaation sisällä muille yksilöille. Tämän jälkeen tiedon tulisi taas sisäistyä muiden organisaation jäsenten yksilöllisiksi tieto- ja osaamisvarannoiksi. Tiedon kartoittaminen onkin prosessi, jossa tieto muutetaan näkymättömästä tiedosta eksplisiittiseksi, yhdessä jaetuksi, tiedoksi. Tiedon kartoittamisen ja jakamisen…


 • Tietotarve on ilmiön tunnistamista

  Tiedolla johtaminen on systemaattinen prosessi, joka sisältää useita erikseen määriteltyjä vaiheita. Systemaattisuudella varmistetaan, että päätöksenteontukena käytetty tieto pysyy samanlaisena ja luotettavana. Kun tiedonmuodostuksessa toistetaan samat asiat samanlaisina, saatava tieto on keskenään vertailukelpoista. Sen käyttö myös on mahdollista, kun tiedetään mitä tieto sisältää ja siihen pystytään luomaan hyvät meta-tiedot. Metatiedot kuvaavat sitä, mitä tieto itseasiassa sisältää.…


 • Karelia 30 -areena : Yrittäjyyspolulta kasvun kiitoradalle

  Karelia 30 -areenan seitsemännen jakson aiheena on yrittäjyys ja sen edistäminen. Millaiset ovat yrittäjyyden näkymät Pohjois-Karjalassa? Miten opiskelijat suhtautuvat yrittäjyyteen ja millaista tukea heille on tarjolla yrityksen perustamiseen? Jaksossa kuullaan myös Karelian ja yhteistyökumppaneiden yhteisestä yrittäjyyspolusta, jonka kautta on luotu menestystarinoita ja uutta kasvuyrittäjyyttä. Aiheesta keskustelemassa ovat yrittäjyyden yliopettaja Heikki Immonen, lehtori Daniel Bågeberg ja…


 • Datahub – keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä energia-alan toimijoille

  Viime aikoina sähkön hinnan vaihtelujen uutisoinnin lomassa on kuultu puhuttavan myös kantaverkkoyhtiö Fingridin lanseeraamasta datahubista ja sen seuraavan vaiheen käyttöönotosta vuoden 2023 alusta. Datahub lienee käsitteenä vielä melko tuntematon, ja datahubin ensimmäisen vaiheen käyttöönotto noin vuosi sitten on voinut mennä monelta ohi. Kyseessä ei ole sen vähempää, kuin merkittävin viimeaikainen teknologiauudistus sähkömarkkinoilla, jonka vaikutus ulottuu…


 • Karelia 30 -areena : Työhyvinvointi ja uniterveys

  Karelia 30 -areenan kuudennessa jaksossa pureudutaan työhyvinvointiin ja siihen liittyvään uniterveyteen. Riittävä uni on jokaiselle meistä välttämätöntä, ja siitä myös kannattaa pitää huolta.Miksi uni on meille ihmisille niin kovin tärkeää, ja mitä unenpuute meissä aiheuttaa? Millaisilla asioilla voi itse vaikuttaa unenlaatuun? Myös työnantajan kannattaa panostaa työyhteisön uniterveyden edistämiseen. Mitä keinoja siihen on olemassa? Aiheesta ovat…


 • Kummiyritykset kannustavat muitakin ottamaan kansainvälisiä harjoittelijoita

  Karelia-ammattikorkeakoulun kummiyritystoiminta tiivistää yhteistyötä alueen työnantajien ja korkeakoulun englanninkielisten koulutusten välillä. Toiminnan avulla kansainväliset opiskelijat pääsevät entistä paremmin suorittamamaan opintoihinsa kuuluvia harjoittelujaksoja maakunnan yrityksissä ja organisaatioissa. Kummiyritystoiminta edistää yritysten kansainvälistymistä ja on helppo tapa ottaa jopa ensimmäiset askeleet kohti kansainvälistymistä. Kummiyritystoiminnassa on tällä hetkellä mukana 15 yritystä: Arbonaut, European Forest Institute, FinnEq, Kesla, Piippo Oyj,…