Opiske­li­joiden tarinoita

Millaista on opiskella osaavaksi ammat­ti­lai­seksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa? Opiske­li­jamme kertovat omista opiske­lu­ko­ke­muk­sistaan Kareliassa ja Joensuussa, ja kertovat miksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu avaa tien asiantuntijuuteen. 

Degree Programme in Inter­na­tional Business

Liike­ta­louden koulutus

Tieto­jen­kä­sit­telyn koulutus

Media-alan koulutus

Metsä­ta­louden koulutus

Matkailun koulutus

Fysio­te­ra­peut­ti­kou­lutus

Rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikka, talotekniikka

Rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikka, rakennustekniikka

Sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus

Sosio­no­mi­kou­lutus

Tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lutus

Ikäosaa­misen YAMK-koulutus